.

Εργαστήρια Διαφήμισης και Δημοσίων Σχέσεων ΙΙΙ & IV

410263. Εργαστήριο Διαφήμισης και Δημοσίων Σχέσεων ΙΙΙ: Στρατηγική Επικοινωνίας – Social Media – Startup Επιχειρηματικότητα

Υπεύθυνη: Π. Τσακαρέστου (Συνεργάτης: Λίνα Κυριακού, CEO AT 2B3D – Advanced 3 Dimensional Technology Solution)

Η χάραξη της Στρατηγικής επικοινωνίας προτού τεθεί οποιοδήποτε πλάνο είναι η ραχοκοκαλιά κάθε επικοινωνιακής προσπάθειας, είτε πρόκειται για προϊόν, για υπηρεσία, για οργανισμό ή για το ίδιο το κράτος.
Διερευνούμε όλα εκείνα τα στοιχεία που είναι προαπαιτούμενα για τη δημιουργία μιας στρατηγικής τοποθέτησης, ξεδιπλώνοντας διαφορετικές πτυχές της σύγχρονης επικοινωνίας. Ξεκινώντας από το πώς μπορούμε να εκμαιεύσουμε τα σωστά στοιχεία από τον Πελάτη μας και να διαμορφώσουμε ένα ουσιαστικό brief προς το Δημιουργικό τμήμα μιας διαφημιστικής εταιρίας, συζητάμε για κάθε σύγχρονο τομέα της επικοινωνίας, όπως πχ το DigitalMarketing, τα Media (Social και μη), τη Μέτρηση της Αποτελεσματικότητας και το πώς όλα αυτά συνδέονται με αυτό που στο τέλος της μέρας έχει και τη μεγαλύτερη αξία: τις Πωλήσεις.
Τι είναι το εξάμηνο αυτό;
Ένα δημιουργικό ταξίδι διερεύνησης της ουσία της επικοινωνίας με πρακτικά casestudies, ασκήσεις και ένα κύριο project που δουλεύεται κατά τη διάρκεια των μαθημάτων, για να παρουσιαστεί από τις ομάδες των φοιτητών στο τέλος του εξαμήνου, σε πραγματικές συνθήκες εταιρικής παρουσίασης.
Συν-δημιουργοί και συνοδοιπόροι στο ταξίδι αυτό καταξιωμένα στελέχη από τους χώρους που συμμετέχουν στη συζήτηση.
To 1story.tumblr είναι ο καμβάς που θα αφηγηθείτε τις δικές σας ιστορίες για τη διαφήμιση.

 

410264. Εργαστήριο Διαφήμισης και Δημοσίων Σχέσεων IV: Έρευνα Αγοράς – Στρατηγική χρήσης διαφημιστικών μέσων
Υπεύθυνη: Δ. Ιορδάνογλου (Συνεργάτες: Κωνσταντίνος Ιωαννίδης, BIC, Global R&D Shavers, DTP Χριστίνα Βλάσση, PROTERGIA)

Το μάθημα αποτελεί εισαγωγή στις βασικές αρχές της Έρευνας Αγοράς, παρέχοντας κατανόηση της διαδικασίας της Έρευνας Αγοράς και της σημασίας που έχει στη λήψη στρατηγικών αποφάσεων. Τα θέματα που καλύπτονται κατά τη διάρκεια του εξαμήνου σχετίζονται με: το σχεδιασμό της έρευνας, την εφαρμογή ποιοτικών και ποσοτικών μεθοδολογιών, η συλλογή δεδομένων, την επιλογή του δείγματος, την ανάλυση των δεδομένων και την ερμηνεία των αποτελεσμάτων. Επιπλέον, παρουσιάζονται καινοτόμες ερευνητικές μεθοδολογίες (όπως eyetracking, fMRI, netnographies κτλ). Σκοπός του μαθήματος είναι να βοηθήσει τους φοιτητές να κατανοήσουν το βασικό θεωρητικό υπόβαθρο της Έρευνας Αγοράς, να αναπτύξουν τις απαραίτητες πρακτικές ικανότητες και να προετοιμαστούν για τις επερχόμενες εξελίξεις στον κλάδο. Οι φοιτητές συμμετέχουν ενεργά καθ’ όλη τη διάρκεια του εξαμήνου, μέσα από ομαδικές εργασίες που αφορούν σε πραγματικές επιχειρηματικές περιπτώσεις. Στο τέλος των μαθημάτων, οι φοιτητές καλούνται να σχεδιάσουν και να ολοκληρώσουν τη δική τους έρευνα, που περιλαμβάνει: σχεδιασμό, καθορισμό μεθοδολογίας, διενέργεια συνεντεύξεων, και τελική παρουσίαση ευρημάτων. Επιπλέον έμφαση θα δοθεί στην ανάπτυξη γραπτών και προφορικών δεξιοτήτων που απαιτούνται στις εταιρικές παρουσιάσεις.

 

Επικοινωνία - Contact

e-mail: emme@panteion.gr

 

Τηλ.: - 210-920 1431 Κονίδη Νίκη, 
  εξυπηρέτηση προπτυχιακών φοιτητών
 - 210-920 1428 Θεοδώρου Βασιλική,
  εξυπηρέτηση μετ. φοιτητών και υποψ. διδακτόρων
 - 210-920 1064 Καραλής Δημήτρης, 
  Αναπληρωτής Προϊστάμενος 


Ώρες εξυπηρέτησης φοιτητών στη Γραμματεία του Τμήματος [2ος όροφος παλαιού κτηρίου]:
                     
κάθε Τρίτη 10:00 - 13:00

Για πιστοποιητικά, βεβαιώσεις κ.λπ., οι φοιτητές/τριες μπορούν να εξυπηρετούνται από το Κ.Ε.ΦΟΙ. (Κέντρο Εξυπηρέτησης Φοιτητών) στο αίθριο του Νέου Κτηρίου, το οποίο λειτουργεί καθημερινά από 9.30' – 13.30'