.

Εργαστήριο Δημοσιογραφίας

Υπεύθυνος: Επίκουρος Καθηγητής Παντελής Βατικιώτης

Το Εργαστήριο Δημοσιογραφίας του Τμήματος ανήκει στον Τομέα Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας και απευθύνεται στις φοιτήτριες και στους φοιτητές που τα επιστημονικά ή επαγγελματικά ενδιαφέροντά τους στρέφονται προς τα ΜΜΕ. Η παρακολούθηση του Εργαστηρίου Δημοσιογραφίας σηματοδοτεί και την επιλογή της κατεύθυνσης σπουδών Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας-Δημοσιογραφία, τη μία από τις τρεις κατευθύνσεις που παρέχει το Τμήμα στις φοιτήτριες και στους φοιτητές του. Στο Εργαστήριο Δημοσιογραφίας ασκούνται μόνον όσες/όσες/όσοι επιλέξουν τη συγκεκριμένη κατεύθυνση.

Οι παραδόσεις και οι ασκήσεις του Εργαστηρίου Δημοσιογραφίας αρχίζουν στο Ε΄ Εξάμηνο και ολοκληρώνονται στο Η΄, πραγματοποιούνται δηλαδή κατά τα δύο τελευταία έτη σπουδών. Η διδασκαλία των ειδικών δημοσιογραφικών θεμάτων και τεχνικών δεν αρχίζει από το πρώτο έτος σπουδών, διότι δεν είναι στόχος του Τμήματος να λειτουργήσει ως επαγγελματική σχολή που διδάσκει μόνο (ή πρωτίστως) τις τεχνικές της δημοσιογραφίας. Στόχος είναι όσες/όσοι αποφοιτούν να έχουν επαρκή παιδεία σε θέματα Επικοινωνίας, Πολιτισμού, Ιστορίας, Οικονομικών, Γλώσσας, Πολιτικής Επιστήμης, Κοινωνιολογίας, ώστε να αποκτήσουν τα αναγκαία πολιτιστικά και γνωστικά εργαλεία που θα τους επιτρέψουν να κατανοούν, να αναλύουν και να τοποθετούνται απέναντι στην κοινωνική πραγματικότητα και όχι απλώς να συλλέγουν πληροφορίες και να τις καταγράφουν με τον προσήκοντα σε κάθε μέσο τρόπο. Οι απόφοιτοί μας θέλουμε να μπορούν να στοχάζονται και να αντιμετωπίζουν κριτικά την εποχή μας· για τούτο, είναι αναγκαία η απόκτηση ευρείας παιδείας και όχι μόνο εξειδικευμένων γνώσεων. Τα δύο πρώτα έτη σπουδών περιλαμβάνουν, λοιπόν, μαθήματα των ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών, αλλά και μάθημα εισαγωγής στη Δημοσιογραφία, ώστε κατά την έναρξη της άσκησής τους οι φοιτήτριες και οι φοιτητές να είναι αρκούντως καταρτισμένοι. Φυσικά, τα μαθήματα αυτά συνεχίζονται και κατά το 3ο-4ο έτος, παράλληλα με εξειδικευμένα μαθήματα που αφορούν τα Μέσα.

Στο Εργαστήριο Δημοσιογραφίας οι φοιτήτριες και οι φοιτητές διδάσκονται τις επικοινωνιακές τεχνικές των έντυπων και ηλεκτρονικών μέσων. Η διδασκαλία είναι 6ωρη σε όλα τα εξάμηνα σπουδών. Παράλληλα προς την παρακολούθηση, η διδασκαλία περιλαμβάνει και πρακτική άσκηση στις δημοσιογραφικές τεχνικές. Τόσο η παρακολούθηση των παραδόσεων, όσο και η συμμετοχή στις ασκήσεις είναι υποχρεωτικές. Tα μαθήματα ολοκληρώνονται με την ατομική ή συλλογική παραγωγή πλήρους προϊόντος, (π.χ. ολοκληρωμένης δημοσιογραφικής έρευνας, βίντεο, ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού ρεπορτάζ, online ρεπορτάζ) υπό την ευθύνη του διδάσκοντος. Από το ακαδημαϊκό έτος 2009-2010 λειτουργεί, επίσης, το ραδιοτηλεοπτικό στούντιο του Τμήματος το οποίο βρίσκεται στην οδό Χιλλ στην Πλάκα. Εδώ στεγάζεται και ο web ραδιοφωνικός σταθμός Spam, άμεσα συνδεδεμένος με το Εργαστήριο Δημοσιογραφίας. Το πρόγραμμα παράγεται εξ ολοκλήρου από τους φοιτητές και εντάσσεται στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας.


www.spamradio.edu.gr

Από το ακαδημαϊκό έτος 2009-2010 λειτουργεί επίσης, το ραδιοτηλεοπτικό στούντιο του Τμήματος το οποίο βρίσκεται στην οδό Χιλλ στην Πλάκα. Εδώ στεγάζεται και ο web ραδιοφωνικός σταθμός Spam, άμεσα συνδεδεμένος με το Εργαστήριο Δημοσιογραφίας. Το πρόγραμμα παράγεται εξ ολοκλήρου από τους φοιτητές και εντάσσεται στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Επικοινωνία - Contact

e-mail: emme@panteion.gr

 

Τηλ.: - 210-920 1431 Κονίδη Νίκη, 
  εξυπηρέτηση προπτυχιακών φοιτητών
 - 210-920 1428 Θεοδώρου Βασιλική,
  εξυπηρέτηση μετ. φοιτητών και υποψ. διδακτόρων
 - 210-920 1064 Καραλής Δημήτρης, 
  Αναπληρωτής Προϊστάμενος 


Ώρες εξυπηρέτησης φοιτητών στη Γραμματεία του Τμήματος [2ος όροφος παλαιού κτηρίου]:
                     
κάθε Τρίτη 10:00 - 13:00

Για πιστοποιητικά, βεβαιώσεις κ.λπ., οι φοιτητές/τριες μπορούν να εξυπηρετούνται από το Κ.Ε.ΦΟΙ. (Κέντρο Εξυπηρέτησης Φοιτητών) στο αίθριο του Νέου Κτηρίου, το οποίο λειτουργεί καθημερινά από 9.30' – 13.30'