Εργαστήριο Δημοσιογραφίας ΧΙ

410324. Εργαστήριο Δημοσιογραφίας :  Εναλλακτική Δημοσιογραφία

Διδάσκων: Π. Βατικιώτης 


Το εργαστήριο αποσκοπεί στην παρουσίαση, ανάλυση και άσκηση διαφόρων εναλλακτικών μορφών δημοσιογραφίας.

  • συζητάει διαφορετικές παραμέτρους θεμελίωσης της εναλλακτικής δημοσιογραφίας
  • παρουσιάζει εναλλακτικές εκδοχές της παραδοσιακής δημοσιογραφίας (δημοσιογραφία προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος, ειρηνευτική δημοσιογραφία, αργή δημοσιογραφία)
  • μελετά διαδραστικά μοντέλα της δημοσιογραφίας (κοινοτική/τοπική δημοσιογραφία, συμμετοχική δημοσιογραφία)
  • διερευνά κριτικά την ανάπτυξη της διαδικτυακής δημοσιογραφίας (ανεξάρτητη επαγγελματική δημοσιογραφία, δημοσιογραφία ανοικτού κώδικα)
  • εξετάζει παραδείγματα της δημοσιογραφίας των πολιτών και της ριζοσπαστικής δημοσιογραφίας
  • ενθαρρύνει τους φοιτητές στη συμμετοχή σε εγχειρήματα ή/και την παραγωγή εναλλακτικών πρακτικών δημοσιογραφίας

Κατά τη διάρκεια του εξαμήνου οι φοιτητές/τριες αξιολογούνται με ασκήσεις σε κάθε ενότητα του μαθήματος, αναλαμβάνουν σειρά εργασιών και παρουσιάσεων (ατομικών ή/και ομαδικών), και συμμετέχουν στην παραγωγή περιεχομένου για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και το ηλεκτρονικό περιοδικό του μαθήματος.

Επικοινωνία - Contact

e-mail: emme@panteion.gr

 

Τηλ.: - 210-920 1431 Κονίδη Νίκη, 
  εξυπηρέτηση προπτυχιακών φοιτητών
 - 210-920 1428 Θεοδώρου Βασιλική,
  εξυπηρέτηση μετ. φοιτητών και υποψ. διδακτόρων
 - 210-920 1064 Καραλής Δημήτρης, 
  Αναπληρωτής Προϊστάμενος 


Ώρες εξυπηρέτησης φοιτητών στη Γραμματεία του Τμήματος [2ος όροφος παλαιού κτηρίου]:
                     
κάθε Τρίτη 10:00 - 13:00

Για πιστοποιητικά, βεβαιώσεις κ.λπ., οι φοιτητές/τριες μπορούν να εξυπηρετούνται από το Κ.Ε.ΦΟΙ. (Κέντρο Εξυπηρέτησης Φοιτητών) στο αίθριο του Νέου Κτηρίου, το οποίο λειτουργεί καθημερινά από 9.30' – 13.30'