Εργαστήριο Δημοσιογραφίας ΙΧ

410307. Εργαστήριο Δημοσιογραφίας IX: Παραγωγή Δημοσιογραφικού Περιεχομένου για Ιστοσελίδα
Υπεύθυνη: Χρ. Αυλάμη (Συνεργάτες: Π. Μούλιος, Κ. Σεργίδου)

Το εργαστήριο οργανώνεται γύρω από δύο άξονες:

  1. Ερευνητικός άξονας: στόχος, η εξοικείωση των φοιτητών με την ερευνητική δημοσιογραφία (σ ‘ένα ευρύ πεδίο θεματικών) μέσα από την έρευνα στα αρχεία του τύπου, τη δόμηση και συγγραφή εμπεριστατωμένων άρθρων, την οργάνωση δημοσιογραφικών φακέλων, τις συνεντεύξεις και τις δημοσκοπήσεις μικρής εμβέλειας.

  2. Τεχνικός άξονας: στόχος, η εξοικείωση των φοιτητών με την οργάνωση, διαχείριση και συντήρηση του ηλεκτρονικού περιοδικού Polis Apolis

Αξιολόγηση: η αξιολόγηση είναι συνεχής και βασίζεται στην προφορική παρουσίαση -σε ατομικό (80%) και ομαδικό (20%) επίπεδο- της εν εξελίξει έρευνας κατά την διάρκεια του εξαμήνου και του τελικού παραδοτέου.