.

Εργαστήρια Δημοσιογραφίας Ι & ΙΙ

410235. Εργαστήριο Δημοσιογραφίας Ι: Εισαγωγή στo Ρεπορτάζ και στην αφήγηση: η μικρή φόρμα  

Λαμπρινή Παπαδοπούλου [Διδάσκουσα ΕΣΠΑ]

Τα θέματα που εξετάζονται είναι:

  • Τα ουσιώδη του ρεπορτάζ.
  • Η συγκέντρωση, η ιεράρχηση και η επαλήθευση της πληροφορίας.
  • Σε τι πρέπει να απαντάει ένα ρεπορτάζ.
  • Η ψηφιακή δημοσιογραφία.
  • Τα εργαλεία: οι λέξεις, το
  • ηχητικό υλικό, η φωτογραφία, το βίντεο, τα γραφήματα.

Στο πλαίσιο του εργαστηρίου οι φοιτήτριες και οι φοιτητές αξιολογούνται συνεχώς μέσα από εργασίες και είδη ρεπορτάζ.

410236. Εργαστήριο Δημοσιογραφίας ΙΙ: Ραδιοφωνική και ακουστική επικοιμωνία

Αγγελική Γαζή

Το συγκεκριμένο διδακτικό αντικείμενο θα επικεντρωθεί στην παρουσίαση του ήχου ως ενός σύμπλοκου σημείου επικοινωνίας, ενός αναπαραστατικού αντικειμένου αλληλοδιαπλοκής του ατόμου και της κοινωνίας. Συγκεκριμένα, θα μελετηθεί ο ήχος ως πρωταρχική «επιφάνεια διεπαφής» (interface) μεταξύ ατόμου και περιβάλλοντος, ως ένα μονοπάτι αλληλόδρασης του ατόμου, της κοινωνίας και του περιβάλλοντος.

Θα συζητηθούν ψυχοκοινωνιολογικές θεωρίες αναφορικά με το άτομο και το άκουσμα, ζητήματα αναφορικά με την κουλτούρα του ήχου, την ακουστική επικοινωνία και ακουστική οικολογία και θα γίνει εστίαση στη διερεύνηση του όρου «ηχοτοπίο» τόσο θεωρητικά όσο και μέσω πειραματικής προσέγγισης. 

Παράλληλα, μέσω του εν λόγω μαθήματος, οι φοιτήτριες και οι φοιτητές θα έχουν την δυνατότητα να διευρύνουν τις γνώσεις τους αναφορικά με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, τους κώδικες, το περιεχόμενο και τις εξελίξεις στη μορφή του ραδιοφωνικού μέσου, κατανοώντας τον τρόπο με τον οποίο τα νέα μέσα αλλάζουν τις παραδοσιακές μορφές επικοινωνίας προσδίδοντάς τους ένα διευρυμένο περιεχόμενο.

Μέσω των εργαστηριακών σεμιναρίων, οι φοιτήτριες και οι φοιτητές θα εξασκηθούν σε θέματα που αφορούν την τεχνολογία του ψηφιακού ραδιοφώνου και τον τρόπο προετοιμασίας και παρουσίασης του τελικού ψηφιακού ραδιοφωνικού προϊόντος και θα επιτευχθεί η εξοικείωσή τους με όρους, μεθόδους και λεπτομερείς τεχνικές της ακρόασης, ηχογράφησης και επεξεργασίας, καθώς και του σχεδιασμού και της παραγωγής του ήχου.

Επικοινωνία - Contact

e-mail: emme@panteion.gr

 

Τηλ.: - 210-920 1431 Κονίδη Νίκη, 
  εξυπηρέτηση προπτυχιακών φοιτητών
 - 210-920 1428 Θεοδώρου Βασιλική,
  εξυπηρέτηση μετ. φοιτητών και υποψ. διδακτόρων
 - 210-920 1064 Καραλής Δημήτρης, 
  Αναπληρωτής Προϊστάμενος 


Ώρες εξυπηρέτησης φοιτητών στη Γραμματεία του Τμήματος [2ος όροφος παλαιού κτηρίου]:
                     
κάθε Τρίτη 10:00 - 13:00

Για πιστοποιητικά, βεβαιώσεις κ.λπ., οι φοιτητές/τριες μπορούν να εξυπηρετούνται από το Κ.Ε.ΦΟΙ. (Κέντρο Εξυπηρέτησης Φοιτητών) στο αίθριο του Νέου Κτηρίου, το οποίο λειτουργεί καθημερινά από 9.30' – 13.30'