Εργαστήρια Δημοσιογραφίας Ι & ΙΙ

410235. Εργαστήριο Δημοσιογραφίας Ι: Εισαγωγή στο Ρεπορτάζ - Καθηγητής Ν. Μπακουνάκης

Τα ουσιώδη του ρεπορτάζ. Η συγκέντρωση, η ιεράρχηση και η επαλήθευση της πληροφορίας. Σε τι πρέπει να απαντάει ένα ρεπορτάζ. Η ψηφιακή δημοσιογραφία. Τα εργαλεία: οι λέξεις, το ηχητικό υλικό, η φωτογραφία, το βίντεο, τα γραφήματα. Στο πλαίσιο του εργαστηρίου οι φοιτητές αξιολογούνται συνεχώς μέσα από εργασίες και είδη ρεπορτάζ.
Στο Εργαστήριο Δημοσιογραφίας οι φοιτητές διδάσκονται τις τεχνικές συλλογής, τεκμηρίωσης και αφήγησης των ειδήσεων τόσο για τα παραδοσιακά όσο και για τα νέα μέσα.

 

*410236. Εργαστήριο Δημοσιογραφίας ΙΙ: Εισαγωγή στη Ραδιοφωνική Δημοσιογραφία, Ραδιοφωνικές Πρακτικές

Συνεργάτες: Δρ. Λ. Παπαδοπούλου, Διδάσκουσα ΕΣΠΑ

Στόχος του ραδιοφωνικού εργαστηρίου είναι η εξοικείωση των φοιτητών της κατεύθυνσης Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης με το ραδιόφωνο και η εκμάθηση των τεχνικών παραγωγής εκπομπών και ειδήσεων. Στο πλαίσιο αυτό, αναλύονται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ραδιοφώνου ως μέσου επικοινωνίας, η ραδιοφωνική σημειολογία και γλώσσα, η ροή και το περιεχόμενο του ραδιοφωνικού προγράμματος, η τυπολογία των ακροατηρίων και η δυναμική σχέση ραδιοφωνικού παραγωγού ακροατή. Παρουσιάζονται τα διάφορα είδη δελτίων ειδήσεων και οι φοιτητές ασκούνται στην αξιολόγηση και ιεράρχηση των ειδήσεων, στη σύνταξη μικρών και μεγάλων δελτίων, στη σύνταξη τίτλων ειδήσεων καθώς και στο ρεπορτάζ. Αναλύονται οι τρόποι συλλογής ειδήσεων από ένα ευρύ φάσμα πηγών που εκτείνεται από τις παραδοσιακές διαδικτυακές πηγές ενημέρωσης έως τους ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης. Τα δελτία, οι τίτλοι ειδήσεων και τα ρεπορτάζ ηχογραφούνται ώστε οι φοιτητές να ασκούνται στην τεχνική της εκφώνησης.
Το μάθημα περιλαμβάνει και την εκμάθηση των τεχνικών της συνέντευξης στο ραδιόφωνο, της ηχογράφησης, του γκάλοπ και της ηλεκτρονικής επεξεργασίας ήχου. Επίσης στο πλαίσιο του μαθήματος αναλύονται οι διαφορετικοί τύποι εκπομπών και οι φοιτητές δημιουργούν και ηχογραφούν 10λεπτες ή ημίωρες εκπομπές ποικίλου περιεχομένου.

Επικοινωνία - Contact

e-mail: emme@panteion.gr

 

Τηλ.: - 210-920 1431 Κονίδη Νίκη, 
  εξυπηρέτηση προπτυχιακών φοιτητών
 - 210-920 1428 Θεοδώρου Βασιλική,
  εξυπηρέτηση μετ. φοιτητών και υποψ. διδακτόρων
 - 210-920 1064 Καραλής Δημήτρης, 
  Αναπληρωτής Προϊστάμενος 


Ώρες εξυπηρέτησης φοιτητών στη Γραμματεία του Τμήματος [2ος όροφος παλαιού κτηρίου]:
                     
κάθε Τρίτη 10:00 - 13:00

Για πιστοποιητικά, βεβαιώσεις κ.λπ., οι φοιτητές/τριες μπορούν να εξυπηρετούνται από το Κ.Ε.ΦΟΙ. (Κέντρο Εξυπηρέτησης Φοιτητών) στο αίθριο του Νέου Κτηρίου, το οποίο λειτουργεί καθημερινά από 9.30' – 13.30'