Εργαστήρια Διαφήμισης και Δημόσιων Σχέσεων Ι & ΙΙ

410261. Εργαστήριο Διαφήμισης και Δημόσιων Σχέσεων Ι: Εφαρμοσμένο Marketing
Υπεύθυνη Δ. Ιορδάνογλου (Συνεργάτης: Ντιάνα Μπίρμπα, Marketing Manager Greece, Cyprus & Malta – The Coca-Cola Hellas SA)

Σκοπός του μαθήματος είναι να παρέχει στους φοιτητές μια ολόπλευρη εισαγωγή στην επιστήμη του Marketing, με τη βοήθεια δημιουργικών εργαλείων και ασκήσεων, ατομικών και ομαδικών projects, καθώς και μέσω reallife casestudies στα οποία ακολουθείται εξομοίωση πραγματικών συνθηκών συνεργασίας πελάτη-εταιρίας επικοινωνίας. Στην εποχή των ψηφιακών μέσων, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο Digital Marketing, τις νέες τεχνολογίες και τα digital & social media ως εργαλεία επικοινωνίας.

Θεματικές:

 • Ορισμός marketing & marketing strategy process, σύμφωνα με την αρχή δημιουργίας υπεραξίας για τον πελάτη, την επιχείρηση, την αγορά, την κοινότητα.
 • Παράγοντες που επηρεάζουν τη Καταναλωτική συμπεριφορά και την αγοραστική διαδικασία με ταυτόχρονη ανάλυση της μεθόδου Τμηματοποίησης της αγοράς, Στόχευσης και τοποθέτησης.
 • Ο ρόλος του μάρκετινγκ στη δημιουργία, ενδυνάμωση και διαχείριση μαρκών (brands)
 • Ιστορία της διαφήμισης και βασικές αρχές της σύγχρονης εμπορικής επικοινωνίας
 • Στρατηγική επικοινωνίας media/ web/ social media/ mobile


410262. Εργαστήριο Διαφήμισης και Δημοσίων Σχέσεων ΙΙ: Ψηφιακή Δημιουργικότητα: Apps, Games, Coding. Σ. Καπερώνης

Το Εργαστήριο Διαφήμισης και Δημοσίων Σχέσεων έχει σαν όραμα να εμπνεύσει και να εκπαιδεύσει τα μελλοντικά δημιουργικά μυαλά. Συνδυάζοντας τη διεπιστημονική μελέτη του φαινομένου της επικοινωνίας με τη θεωρητική και επαγγελματική εξειδίκευση, προσβλέπει στην εκπαίδευση μιας νέας γενιάς επαγγελματιών που θα ανταποκριθούν στις προκλήσεις της κοινωνίας της γνώσης και της δικτύωσης, με υπευθυνότητα, συνεργατικό πνεύμα, ηγετικές ικανότητες, γνώση και καινοτομία. Οι απόφοιτοι του Εργαστηρίου δραστηριοποιούνται στους τομείς της Διαφήμισης και των Δημοσίων Σχέσεων, του Ψηφιακού και Mobile Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας, στη διαχείριση περιεχομένου και δημιουργίας στρατηγικής στα Social media, στην έρευνα αγοράς, στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, στη Διαχείριση Κρίσεων, στην Οργάνωση και Διαχείριση Γεγονότων και Ανεύρεση Πόρων (Event Management), στη Δημιουργική στρατηγική και κειμενογραφία στο πεδίο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Τα τελευταία δύο χρόνια στο Εργαστήριο δίνουμε έμφαση στην ανάπτυξη επιχειρηματικής κουλτούρας και δεξιοτήτων.
Οι ερευνητικές δραστηριότητες του Εργαστηρίου εκτείνονται από την εφαρμοσμένη επικοινωνία, το marketing και τη διαφήμιση ως τη διαχείριση κρίσεων, τη νευροηγεσία (neuroleadership), τα Social media και την startup επιχειρηματικότητα και καινοτομία. Συνεργάζεται με διεθνείς φορείς, όπως το Copenhagen Business School-CCEBI και συμμετέχει στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Young Leaders: Developing and Enhancing Leadership Skills for Young Managers in Times of Crisis. Διοργανώνει διαλέξεις, σεμινάρια και προσομοιώσεις και πραγματοποιεί έρευνες εστιασμένες στην κουλτούρα, την κατανάλωση και τις καινοτομικές, δημιουργικές και επιχειρηματικές δράσεις της αποκαλούμενης Mobile γενιάς. Συγκεκριμένα τον τελευταίο χρόνο διεξάγει μία εκτεταμένη έρευνα με τίτλο Mobile Generation Next. Στόχος της έρευνας αυτής είναι να προσδιορίσει την κουλτούρα, τις αξίες και τις πρακτικές της Mobile γενιάς στη χώρα μας, μέσα από τη χρήση των συσκευών κινητής τεχνολογίας και τη συμμετοχή τους στα κοινωνικά δίκτυα.

Η έρευνα καλύπτει τα παρακάτω πεδία:

 • Συνεργατική κατανάλωση προϊόντων και υπηρεσιών
 • Επιχειρηματικότητα: Startups και crowdfunding
 • Εργασία 2.0
 • Βασικές γνώσεις προγραμματισμού html5
 • Δημιουργία Ιστοσελίδας (wordpress)
 • Games: mobile games, online games ● Κοινωνική συμμετοχή και πολιτικός ακτιβισμός 2.0
 • Συναισθηματική νοημοσύνη Τον Φεβρουάριο του 2013 το Εργαστήριο συμμετείχε στην επίσημη ελληνική αποστολή στο Mobile World Congress στη Βαρκελώνη στο πλαίσιο της συνεργασίας του με τον ΣΕΚΕΕ και της συμμετοχής του στο Mobile Cluster.

Επικοινωνία - Contact

e-mail: emme@panteion.gr

 

Τηλ.: - 210-920 1431 Κονίδη Νίκη, 
  εξυπηρέτηση προπτυχιακών φοιτητών
 - 210-920 1428 Θεοδώρου Βασιλική,
  εξυπηρέτηση μετ. φοιτητών και υποψ. διδακτόρων
 - 210-920 1064 Καραλής Δημήτρης, 
  Αναπληρωτής Προϊστάμενος 


Ώρες εξυπηρέτησης φοιτητών στη Γραμματεία του Τμήματος [2ος όροφος παλαιού κτηρίου]:
                     
κάθε Τρίτη 10:00 - 13:00

Για πιστοποιητικά, βεβαιώσεις κ.λπ., οι φοιτητές/τριες μπορούν να εξυπηρετούνται από το Κ.Ε.ΦΟΙ. (Κέντρο Εξυπηρέτησης Φοιτητών) στο αίθριο του Νέου Κτηρίου, το οποίο λειτουργεί καθημερινά από 9.30' – 13.30'