Εργαστήρια Δημοσιογραφίας VII & VIII

410247. Εργαστήριο Δημοσιογραφίας VII: Η μεγάλη Φόρμα
Υπεύθυνος: Ν. Μπακουνάκης

Στο εργαστήριο αυτό οι φοιτητές διδάσκονται την μέθοδο της μεγάλης φόρμας και δοκιμάζουν τις δεξιότητες τους στην αφήγηση και στην σύνθεση. Ο στόχος είναι η παραγωγή μιας δημοσιογραφικής ιστορίας μεγάλης φόρμας (6.000-10.000 λέξεις), που να συνδυάζει όσο το δυνατόν περισσότερα είδη δημοσιογραφικής αφήγησης. Παρουσιάζονται και αναλύονται, ως προς την κατασκευαστική δομή τους, κείμενα long read από τους New York Times, το New Yorker ή κείμενα δημοσιογράφων-συγγραφέων όπως ο Τρούμαν Καπότε, ο Μπρους Τσάτουιν, ο Νόρμαν Μαίηλερ, η Σβετλάνα Αλεξίεβιτς (Νομπέλ 2015) κ.ά.

 


410248. Εργαστήριο Δημοσιογραφίας VIII: Παραγωγή περιεχομένου για on-line & Web Τηλεόραση 
Υπεύθυνος: Ν. Μπακουνάκης (Συνεργάτης: Αρτ. Λαμπρινίδη, Διευθύντρια NETWIX, Antenna Digital)

Η δυνατότητα του ανθρώπου να απορροφήσει περισσότερες πληροφορίες και πιο γρήγορα βλέποντας ένα video σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη μορφή περιεχομένου, καθιστά το βίντεο ως το πλέον διαδεδομένο μέσο τόσο στο χώρο του publishing όσο και στο χώρο της διαφήμισης. Με τη μετάβαση από τα παραδοσιακά στα Νέα Μέσα και την άνοδο των Youtube channels, των Instagram videos και των Snapchat stories, οι μελλοντικοί Presumers (producers/consumers) περιεχομένου καλούνται να λειτουργήσουν σε ένα περιβάλλον στο οποίο είναι απαραίτητη η εξοικείωση, δημιουργία και διανομή ποιοτικού και πλούσιου digital video περιεχομένου.
Σε αυτό το πλαίσιο, το μάθημα αποσκοπεί:

  • Στην κατανόηση της σημασίας του digital video περιεχομένου στην σημερινή αγορά
  • Στην εξοικείωση των φοιτητών/τριών με τις βασικές χρήσεις του video στα digital μέσα επικοινωνίας και την ανάπτυξη βασικών ικανοτήτων δημιουργίας/παραγωγής βίντεο περιεχομένου
  • Στην ανάπτυξη κριτικής ικανότητας όσον αφορά την επικοινωνιακή και διαφημιστική/εμπορική διάσταση του digital video περιεχομένου
  • Στην κατάλληλη προετοιμασία των φοιτητών/τριών ώστε να γίνουν φορείς αλλαγής στο ραγδαία μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον των Μέσων και να μπορέσουν να απορροφηθούν από την αγορά.

Ο τελικός στόχος του μαθήματος είναι οι φοιτητές/τριες να καταφέρουν να στήσουν, με τη βοήθεια του καθηγητή καθώς επίσης και πολύτιμων συνεργατών, ένα ολοκληρωμένο webTV κανάλι, από το μηδέν, εφαρμόζοντας τις δεξιότητες που έχουν αποκομίσει από την μέχρι τώρα φοίτησή τους στο τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού.
Στο πλαίσιο του μαθήματος θα συνδυάσουμε την ευρύτερη θεωρητική συζήτηση πάνω σε θέματα Digital Content Marketing, Digital Native Advertising και Social Media Marketing, με την εμπειρία επιχειρήσεων, τη μελέτη πετυχημένων case studies και την πρακτική άσκηση. Έμφαση θα δίνεται στις σύγχρονες προσεγγίσεις των θεμάτων παραγωγής περιεχομένου και μάρκετινγκ, καθώς και στην ανάπτυξη ικανοτήτων content management. Κατά τη διάρκεια του εξαμήνου οι φοιτητές/τριες αξιολογούνται με ασκήσεις και αναλαμβάνουν σειρά εργασιών (ατομικών ή/και ομαδικών).

Επικοινωνία - Contact

e-mail: emme@panteion.gr

 

Τηλ.: - 210-920 1431 Κονίδη Νίκη, 
  εξυπηρέτηση προπτυχιακών φοιτητών
 - 210-920 1428 Θεοδώρου Βασιλική,
  εξυπηρέτηση μετ. φοιτητών και υποψ. διδακτόρων
 - 210-920 1064 Καραλής Δημήτρης, 
  Αναπληρωτής Προϊστάμενος 


Ώρες εξυπηρέτησης φοιτητών στη Γραμματεία του Τμήματος [2ος όροφος παλαιού κτηρίου]:
                     
κάθε Τρίτη 10:00 - 13:00

Για πιστοποιητικά, βεβαιώσεις κ.λπ., οι φοιτητές/τριες μπορούν να εξυπηρετούνται από το Κ.Ε.ΦΟΙ. (Κέντρο Εξυπηρέτησης Φοιτητών) στο αίθριο του Νέου Κτηρίου, το οποίο λειτουργεί καθημερινά από 9.30' – 13.30'