Εργαστήριο Νέων Τεχνολογιών

Υπεύθυνος: Αναπληρωτής Καθηγητής Γιάννης Σκαρπέλος

Το Εργαστήριο Νέων Τεχνολογιών (ΕΝΤ) άρχισε να λειτουργεί το 1999 και προσφέρει ένα πρόγραμμα μαθημάτων που εστιάζουν στα πολυμέσα, στις διαδικτυακές και πολιτιστικές εφαρμογές της πληροφορικής. Από το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 συνεργάζεται με τα εργαστήρια των κατευθύνσεων προκειμένου να ενισχύσει τα καινοτομικά και δημιουργικά στοιχεία της εκπαίδευσης που προσφέρουν στους φοιτητές στο χώρο των ΜΜΕ, της πολιτιστικής διαχείρισης, της διαφήμισης και των δημοσίων σχέσεων.
Το ερευνητικό του έργο καλύπτει τους τομείς της πολιτιστικής τεχνολογίας, των πολιτιστικών πολυμέσων, των ηλεκτρονικών παιχνιδιών, των πολυμεσικών εφαρμογών, των εφαρμογών για κινητά τηλέφωνα, το Internet of things κ.λπ.

Από το 2015, το Εργαστήριο συμμετέχει στο συνεργατικό σχηματισμό ερευνητικών οργανισμών και επιχειρήσεων που ασχολούνται με το ψυχαγωγικό λογισμικό gi-cluster του Corallia.

Επιπλέον, το Εργαστήριο υποστηρίζει το σύνολο των ψηφιακών υπηρεσιών του Τμήματος, ενώ ο υπεύθυνος του Εργαστηρίου είναι υπεύθυνος του προγράμματος για την δημιουργία των ανοικτών ψηφιακών μαθημάτων (open courses) του Παντείου Πανεπιστημίου.