Χαμπεσής Δημήτρης - Champesis Dimitris

Ο Διαθρησκειακός Διάλογος στο φως της Πολιτιστικής Διπλωματίας και του Πολιτικού Φιλελευθερισμού του John Rawls

Ο Δημήτρης Χαμπεσής γεννήθηκε το 1977 στην Αθήνα. Είναι πτυχιούχος του Οικονομικού τμήματος της Νομικής σχολής Αθηνών(ειδίκευση στη Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων και Διοίκηση Οργανισμών). Στη συνέχεια παρακολούθησε τα μεταπτυχιακά προγράμματα Σπουδών του τμήματος Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντείου Πανεπιστημίου (κατεύθυνση Πολιτιστικής Διαχείρισης) και του τμήματος Επικοινωνίας και Μαζικών Μέσων του ΕΚΠΑ (κατεύθυνση Πολιτισμικές Σπουδές & Ανθρώπινη Επικοινωνία). Έχει επίσης πτυχίο της Ανωτάτης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Αθηνών ενώ το λύκειο από το οποίο έχει αποφοιτήσει είναι η Πατριαρχική Σχολή Ιεροσολύμων (του ΥΠΕΘ).
Έχει πολυετή επαγγελματική εμπειρία στην επικοινωνία (Τύπος, σχεδιασμός επικοινωνιακών εκστρατειών) και τις εταιρικές σχέσεις, καθώς και στη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων.
Έχει διατελέσει Σύμβουλος Επικοινωνιακής Πολιτικής στο Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ) και ως Σύμβουλος επί Θεμάτων Ανάπτυξης στην Πατριαρχική Εξαρχία Πάτμου όπου μεταξύ άλλων εισήγαγε την Ι.Μ. Πάτμου στην παγκόσμια πλατφόρμα Google art Project ως τον 4ο ελληνικό φορέας μετά από τα μουσεία Μπενάκη, Κυκλαδικής Τέχνης και Ακρόπολης (link:https://www.google.com/culturalinstitute/beta/partner/patmos-monastery ).
Έχει υπάρξει επιστημονικός υπεύθυνος σε 5 συνέδρια (με κύριες θεματικές την Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία, καθώς επίσης και τον Ρατσισμό και την Ξενοφοβία) τα οποία ανατέθηκαν από τη ΓΓΝΓ και το ΙΝΕΔΙΒΙΜ.
Σήμερα εργάζεται στην Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες.
Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα στρέφονται γύρω από τη Διαχείριση Αλλαγή (Change Management) και τη ρύθμιση των σχέσεων Εκκλησίας και Πολιτείας, στον ορίζοντα ενός δίκαιου και ουδετερόθρησκου κράτους.
Το θέμα της διατριβής του είναι: “Ο Διαθρησκειακός Διάλογος στο φως της Πολιτιστικής Διπλωματίας και του Πολιτικού Φιλελευθερισμού του John Rawls”.

 

Champesis Dimitris

Interfaith Dialogue in the light of the Cultural Diplomacy and Political Liberalism of John Rawls

Dimitris was born in Athens in 1977. He holds a degree in Human Resources and Business Administration from the Faculty of Business and Finance, and a master degree in Cultural Studies & Social Communication from the Faculty of Communication and Mass Media Studies of the National & Kapodistrian University of Athens. He owns a master degree in Cultural Policy, Management and Communication from the Department of Communication, Media and Culture of the School of International Studies, Communication and Culture of Panteion university, and a degree from the University Ecclesiastical Academy of Athens, while he has graduated from the Patriarchal school of Jerusalem.
He has extensive professional experience in the organization of cultural events and in communication (Press, communication campaigns design) and networking.
He has served as advisor to the Direction of the Youth and Lifelong Learning Foundation (INEDIVIM) in Communication Policy, as well as advisor on development in the Patriarchal Exarchate of Patmos where, among other things, he introduced the historic Patmos Monastery in the global Google Art Project platform as the 4th Greek institution, after the Benaki, Cycladic Art and Acropolis museums.
He has served as structural coordinator in five conferences (on entrepreneurship and Innovation, as well as on racism and xenophobia), which were assigned by the General Secretariat for Youth and the Youth and Lifelong Learning Foundation.
At the present time he works for the United Nations Higher Commissioner for the Refugees.
He has a strong interest in Change Management, and a particular interest in religion as social phenomenon as well as in the regulation of the relationship between the state and religious institutions, clearly oriented towards a just, secular state.
The subject of Dimitris Champesis’ thesis is "Interfaith Dialogue in the light of the Cultural Diplomacy and Political Liberalism of John Rawls".