Βλασσοπούλου Κατερίνα - Vlassopoulou Katerina

Engagement” και “Listening”: Εξερευνώντας άξονες Επιχειρηματικής Καινοτομίας και Βιωσιμότητας των Δημοσιογραφικών οργανισμών στην Ψηφιακή Εποχή. Ο ρόλος των Μεγάλων Δεδομένων


Επιστημονικά πεδία: Entrepreneurial Journalism, Audience Studies, Big Data, Analytics and Metrics
Επιβλέπουσα διατριβής: Μπέττυ Τσακαρέστου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού και Επικεφαλής του Εργαστηρίου Διαφήμισης και Δημοσίων Σχέσεων.

Η Κατερίνα Βλασσοπούλου μεγάλωσε και ζει στην Αθήνα. Σπούδασε Ελληνικό Πολιτισμό στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, όπου και ολοκλήρωσε το μεταπτυχιακό Διαχείριση Πολιτισμικών Μονάδων. Η πρώτη έρευνα της αφορούσε Διαδικτυακές Μεθόδους Επικοινωνίας των Οργανισμών με το κοινό, με μελέτη περίπτωσης το Βρετανικό Μουσείο. Ολοκλήρωσε επίσης με άριστα τις μεταπτυχιακές της σπουδές στο τμήμα Επικοινωνίας Μέσων και Πολιτισμού του Παντείου Πανεπιστημίου, πραγματοποιώντας την έρευνα της στην Πολιτιστική Διπλωματία. Στηριζόμενη σε αρχεία του Υπουργείου Εξωτερικών και με την συνεπικουρία της Επίκουρης Καθηγήτρια Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας Χρυσάνθης Αυλάμη παρουσιάζονται διπλωματικές ενέργειες μέσω του Πολιτισμού την περίοδο διακυβέρνησης του Ελευθέριου Βενιζέλου και στα πλαίσια της διάσκεψης της «Ειρήνης των Παρισίων». Από τον Μάϊο του 2017, εκπονεί τη διατριβή της στο τμήμα Επικοινωνίας Μέσων και Πολιτισμού του Παντείου, με θέμα “Engagement” και “Listening”: Εξερευνώντας άξονες Επιχειρηματικής Καινοτομίας και Βιωσιμότητας των Δημοσιογραφικών οργανισμών στην Ψηφιακή Εποχή. Ο ρόλος των Μεγάλων Δεδομένων . Συμμετέχει επίσης στο εργαστήριο Εισαγωγή στη Διαφήμιση και τις Δημόσιες Σχέσεις, AD Discovery Workshop, που διευθύνει η Μπέττυ Τσακαρέστου. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τη νεοφυή λογική και επιχειρηματικότητα στα πλαίσια της δημοσιογραφίας, διαδικτυακές στρατηγικές επικοινωνίας, η μελέτη του κοινού ως πηγή και παραλήπτη πληροφορίας, τα μεγάλα δεδομένα και τις λογικές χρήσης τους από και προς το κοινό. Συνεχίζει και παρακολουθεί μαθήματα σχετικά με τα ενδιαφέροντα της σε ακαδημαϊκά ιδρύματα του εξωτερικού.
Στην πορεία των χρόνων έχει πειραματιστεί με την κατασκευή και διαχείριση ειδησεογραφικής σελίδας, μεταφράζει κείμενα από Global Voices, έχει αναλάβει τη διαδικτυακή σελίδα πολιτικού περιοδικού και έχει συμμετάσχει σε start up workshops ως μέλος της διαχειριστικής επιτροπής. Αρθρογραφεί επίσης στο Medium. Μεταξύ άλλων, εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα ως βοηθός Διοίκησης και είναι μητέρα ενός 6χρονου κοριτσιού.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - linkedin.com/in/katerina-vlassopoulou


Katerina Vlassopoulou

PhD Candidate - Entrepreneurial Journalism Integrated Communicative Strategies & Social Media

Katerina Vlassopoulou grew up and lives in Athens. She studied Greek Culture at the Greek Open University and completed the first Master Degree at Cultural Management. Her first research was about the Organization's online communication methods with the public, with a case study of the British Museum. She has also completed her postgraduate studies at the Media and Culture Communication Department of the Panteion University, conducting her research in Cultural Diplomacy. Based on archives of the Ministry of Foreign Affairs and with the assistance of Assistant Professor of Modern and Contemporary History Chrysanthi Avlmi, diplomatic actions are presented with the help of Culture during Eleftherios Venizelos' governance and in the framework of the Paris Peace Conference. Since May 2017, she has begun her PhD Research on the Media and Culture Communication Department of Panteion on "Engagement" and "Listening": Exploring the Business Innovation and Sustainability axes of journalistic organizations in the Digital Age. The Role of Big Data.
She also participates in the Ad Discovery Workshop, led by Betty Tsakarestou. Her research interests include novelty logic and entrepreneurship in the context of journalism, online communication strategies, the study of the public as a source and recipient of information, the big data and the logic of their use to and from the public. She continues and attends courses on her interests in academic institutions abroad.
Over the years, she has been experimenting with the construction and management of news media pages, translates articles for Global Voices, managed a political magazine website and has participated in start up workshops as a member of the management committee. It also writes in Medium. Among other things, she works in the private sector as a management assistant and is the mother of a 6-year-old girl.