Βουκής Μαρίνος - Voukis Marinos

«Ο ρόλος των Μάρκετινγκ και Μάνατζμεντ στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. Η εφαρμογή θεωρητικών μοντέλων στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και η σημασία τους στην απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος»

Ο Μαρίνος Βουκής γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Λευκωσία της Κύπρου. Είναι απόφοιτος (B.Sc.) του τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς και κάτοχος του Μεταπτυχιακού Τίτλου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (Μ.Β.Α.) από το California State University, Fresno στις Η.Π.Α.
Η διδακτορική του διατριβή με θέμα «Ο ρόλος των Μάρκετινγκ και Μάνατζμεντ στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. Η εφαρμογή θεωρητικών μοντέλων στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και η σημασία τους στην απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος», εκπονείται στο τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού, του Παντείου Πανεπιστημίου, με επιβλέπουσα την Επίκουρη Καθηγήτρια Μπέττυ Τσακαρέστου.
Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τη διαδικασία και τα πλεονεκτήματα σχετικά με την εφαρμογή της Αειφόρου Ανάπτυξης στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.).
Έχει συμμετοχές σε συνέδρια στην Ευρώπη καθώς και δημοσιεύσεις στον ημερήσιο και περιοδικό Τύπο.
Σήμερα εργάζεται σε θέση Προϊσταμένου σε Α.Ε.Ι. ενώ η δεκαεξαετής του εργασιακή εμπειρία στην Ανώτατη Εκπαίδευση περιλαμβάνει εργοδότηση σε Α.Ε.Ι. τόσο της Ευρώπης όσο και των Η.Π.Α.


This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 


Marinos Voukis

“The role of Marketing and Management in the Higher Education Institutions. The application of theoretical models in the Higher Education Institutions and their importance in gaining a competitive advantage”

Marinos Voukis was born and raised in Nicosia, Cyprus. He owns a B.Sc. degree from the University of Piraeus, Greece and a Master of Business Administration (M.B.A.) degree from California State University, Fresno, U.S.A.
His doctoral thesis titled “The role of Marketing and Management in the Higher Education Institutions. The application of theoretical models in the Higher Education Institutions and their importance in gaining a competitive advantage” is made in the Department of Communication, Media and Culture under the supervision of Associate Professor Betty Tsakarestou.
His research interests include the procedure and the advantages related to the application of Sustainability in the Higher Education Institutions (Η.Ε.Ι.).
He has participated in conferences in Europe and he has published in the daily and periodical press.
He is currently employed as a Manager in a H.E.I. while his 16-year work experience in Higher Education includes employment in H.E.I. in both Europe and U.S.A.