Νέο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Οδηγός Μεταπτυχιακών Σπουδών Ακαδημαϊκού έτους 2018-2019

Το ΠΜΣ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο:

Πολιτιστική Διαχείριση, Επικοινωνία και Μέσα

στις εξής κατευθύνσεις:

Λειτουργία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ΦΕΚ 9 Ιουλίου 2018 Αρ. Φύλλου 2704