Νέο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Ορκωμοσία πτυχιούχων Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) - Δευτέρα 7-10-2019

ΠΜΣ Εισαγωγικές εξετάσεις Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών  2019-20

ΠΜΣ Κατεύθυνση Πολιτιστική Διαχείριση - Πρόγραμμα επαναληπτικής εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2019

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΠΜΣ ακ. έτους 2019-20 

Προκήρυξη Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) ακ. έτους 2019-2020

Π.Μ.Σ. Κατεύθυνση: "Κοινωνία της Πληροφορίας, Νέα, Μέσα και Τεχνολογία" - Πρόγραμμα υποστήριξης Διπλωματικών Εργασιών - Ιούνιος 2019

Π.Μ.Σ.- Κατεύθυνση: «Επικοινωνία και Ρητορική των Μέσων» - Πρόγραμμα υποστήριξης Διπλωματικών Εργασιών -  Ιούνιος 2019 

ΠΜΣ- Κατεύθυνση "Πολιτιστική Διαχείριση " - Πρόγραμμα υποστήριξης διπλωματικών 2017-18, Ιούνιος 2019

Προγράμματα Εξεταστικής Μεταπτυχιακού Προγράμματος - ΠΜΣ 2018-19

Πρόγραμμα Διδασκαλίας ΠΜΣ Εαρινού Εξαμήνου 2018-19

Οδηγός Μεταπτυχιακών Σπουδών Ακαδημαϊκού έτους 2018-2019

Προκήρυξη Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) ακαδημαϊκού. έτους 2018-2019

Το ΠΜΣ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο:

Πολιτιστική Διαχείριση, Επικοινωνία και Μέσα

στις εξής κατευθύνσεις:

Λειτουργία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ΦΕΚ 9 Ιουλίου 2018 Αρ. Φύλλου 2704