Ορισμός εκπροσώπων φοιτητών στη Συνέλευση του Τμήματος

Ορισμός εκπροσώπων φοιτητών στη Συνέλευση του Τμήματος