.

Ανακοινώσεις Π.Μ.Σ. "Πολιτιστική Διαχείριση, Επικοινωνία και Μέσα"

Ανακοίνωση υποδοχής κατεύθυνσης ΠΜΣ "Πολιτιστική Διαχείριση"

Την Τετάρτη 20/10 στις 15:30 οι διδάσκοντες/ουσες της κατεύθυνσης Πολιτιστική Διαχείριση του ΠΜΣ Πολιτιστική Διαχείριση, Επικοινωνία και Μέσα, υποδεχόμαστε τους/ις φετινούς/ές μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/τριες διαδικτυακά μέσω MSTeams. Θα παρουσιαστούν το πρόγραμμα σπουδών και η δομή της κατεύθυνσης. Οι φοιτητές/τριες θα λάβουν πρόσκληση μέσω MSTeams. 

Επικοινωνία - Contact

e-mail: emme@panteion.gr

 

Τηλ.: - 210-920 1431 Κονίδη Νίκη, 
  εξυπηρέτηση προπτυχιακών φοιτητών
 - 210-920 1428 Θεοδώρου Βασιλική,
  εξυπηρέτηση μετ. φοιτητών και υποψ. διδακτόρων
 - 210-920 1064 Καραλής Δημήτρης, 
  Αναπληρωτής Προϊστάμενος 


Ώρες εξυπηρέτησης φοιτητών στη Γραμματεία του Τμήματος [2ος όροφος παλαιού κτηρίου]:
                     
κάθε Τρίτη 10:00 - 13:00

Για πιστοποιητικά, βεβαιώσεις κ.λπ., οι φοιτητές/τριες μπορούν να εξυπηρετούνται από το Κ.Ε.ΦΟΙ. (Κέντρο Εξυπηρέτησης Φοιτητών) στο αίθριο του Νέου Κτηρίου, το οποίο λειτουργεί καθημερινά από 9.30' – 13.30'