Πρόγραμμα Διδιασκαλίας Χειμερινού Εξαμήνου

Κατεύθυνση: Πολιτιστική Διαχείριση

 

 

Έναρξη μαθημάτων: Δευτέρα 19/10/2020, σύμφωνα με το πρόγραμμα διδασκαλίας που θα βρείτε εδώ
 
Υποδοχή φοιτητών/τριών: Δευτέρα 19/10/2020 16:00, διαδικτυακά, ακολουθώντας τον σύνδεσμο που θα αποσταλεί στα email των φοιτητών/τριών. 
 
Διεξαγωγή μαθημάτων: διαδικτυακά, ακολουθώντας τους συνδέσμους που θα αποσταλούν στα email των φοιτητών/τριών. 
 
Οδηγίες για τη σύνδεση με τις πλατφόρμες εξ αποστάσεως εκπαίδευσηςhttps://noc.panteion.gr/s/143-2020-09-29-13-55-46
 

Κατεύθυνση: Επικοινωνία και Ρητορική των Μέσων

Έναρξη μαθημάτων: Δευτέρα 19/10/2020, σύμφωνα με το πρόγραμμα διδασκαλίας που θα βρείτε εδώ
 
Υποδοχή φοιτητών/τριών: Τρίτη 20/10/2020 17:15, διαδικτυακά, ακολουθώντας τον σύνδεσμο που θα αποσταλεί στα email των φοιτητών/τριών. 
 
Διεξαγωγή μαθημάτων: διαδικτυακά, ακολουθώντας τους συνδέσμους που θα αποσταλούν στα email των φοιτητών/τριών. 
 
Οδηγίες για τη σύνδεση με τις πλατφόρμες εξ απο-στάσεως εκπαίδευσηςhttps://noc.panteion.gr/s/143-2020-09-29-13-55-46

 

 

Κατεύθυνση: Κοινωνία της Πληροφορίας, Μέσα και Τεχνολογία

 

 

Έναρξη μαθημάτων: Δευτέρα 19/10/2020, σύμφωνα με το πρόγραμμα διδασκαλίας που θα βρείτε εδώ
 
Υποδοχή φοιτητών/τριών: Δευτέρα 19/10/2020 18:00, διαδικτυακά, ακολουθώντας τον σύνδεσμο που θα αποσταλεί στα email των φοιτητών/τριών. 
 
Διεξαγωγή μαθημάτων: διαδικτυακά, ακολουθώντας τους συνδέσμους που θα αποσταλούν στα email των φοιτητών/τριών. 
 
Οδηγίες για τη σύνδεση με τις πλατφόρμες εξ απο-στάσεως εκπαίδευσηςhttps://noc.panteion.gr/s/143-2020-09-29-13-55-46

 

Επικοινωνία - Contact

e-mail: emme@panteion.gr

 

Τηλ.: - 210-920 1431 Κονίδη Νίκη, 
  εξυπηρέτηση προπτυχιακών φοιτητών
 - 210-920 1428 Θεοδώρου Βασιλική,
  εξυπηρέτηση μετ. φοιτητών και υποψ. διδακτόρων
 - 210-920 1064 Καραλής Δημήτρης, 
  Αναπληρωτής Προϊστάμενος 


Ώρες εξυπηρέτησης φοιτητών στη Γραμματεία του Τμήματος [2ος όροφος παλαιού κτηρίου]:
                     
κάθε Τρίτη 10:00 - 13:00

Για πιστοποιητικά, βεβαιώσεις κ.λπ., οι φοιτητές/τριες μπορούν να εξυπηρετούνται από το Κ.Ε.ΦΟΙ. (Κέντρο Εξυπηρέτησης Φοιτητών) στο αίθριο του Νέου Κτηρίου, το οποίο λειτουργεί καθημερινά από 9.30' – 13.30'