Παλαιό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Η Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ «Επικοινωνία, Μέσα και Πολιτιστική Διαχείριση» εφιστά την προσοχή των φοιτητριών/των φοιτητών που ολοκλήρωσαν τα  δύο εξάμηνα σπουδών τους στα εξής:

διαβάστε την Ανακοίνωση στο PDF

 

Το ΠΜΣ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο

"Επικοινωνία Μέσα και Πολιτιστική Διαχείριση"

στις εξής κατευθύνσεις: