Η' εξάμηνο

Πρόγραμμα Διδασκαλίας Χειμερινό Εξάμηνο 2019 - 2020 (pdf) 

Πρόγραμμα Σπουδών 2019-20 (pdf)

 

  • Κατεύθυνση Πολιτισμός και Πολιτισμική Διαχείριση: προσφέρονται 6 μαθήματα υποχρεωτικά επιλογής, η πτυχιακή εργασία και 2 εργαστήρια κατεύθυνσης. Απ' αυτά επιλέγονται 3 μαθήματα υποχρεωτικά επιλογής ή ένα μάθημα και πτυχιακή εργασία καθώς και τα 2 εργαστήρια κατεύθυνσης.

  • Κατεύθυνση Μέσα Επικοινωνίας: προσφέρονται τα ίδια 6 μαθήματα υποχρεωτικά επιλογής η πτυχιακή εργασία και 3 εργαστήρια κατεύθυνσης. Απ' αυτά επιλέγονται 3 μαθήματα υποχρεωτικά επιλογής ή ένα μάθημα και πτυχιακή εργασία και 2 εργαστήρια κατεύθυνσης. Αυτό ισχύει με την ίδια λογική που αναφέρθηκε και στο προηγούμενο εξάμηνο έτσι ώστε να κατανέμονται οι φοιτητές σε περισσότερα εργαστήρια λόγω του μεγάλου αριθμού των εγγεγραμμένων φοιτητών.

  • Κατεύθυνση Διαφήμιση και Δημόσιες Σχέσεις: προσφέρονται 6 υποχρεωτικά επιλογής, η πτυχιακή εργασία και 2 εργαστήρια κατεύθυνσης. Απ' αυτά επιλέγονται 3 μαθήματα υποχρεωτικά επιλογής ή ένα μάθημα και πτυχιακή εργασία και τα 2 εργαστήρια κατεύθυνσης.

Επίσης στο Η' εξάμηνο εκτός της Πτυχιακής Εργασίας υλοποιείται ως μάθημα ελεύθερης επιλογής και η Πρακτική Άσκηση του Τμήματος με χρηματοδότηση του ΕΣΠΑ διάρκειας τριών μηνών.

Σημαντικό - Προσοχή !!

Δηλώσεις Μαθημάτων για τη Συμμετοχή στις Εξετάσεις!!

Οι φοιτητές οφείλουν να δηλώνουν τα μαθήματα που θα παρακολουθήσουν σε κάθε εξάμηνο (εαρινό – χειμερινό) σύμφωνα με τον πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος. Σε διαφορετική περίπτωση, δεν θα μπορούν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις, ούτε να βαθμολογούνται σε μαθήματα που δεν έχουν δηλώσει. Συνεπάγεται ότι ο φοιτητής/τρια θα πρέπει να τα δηλώσει το αντίστοιχο εξάμηνο της επομένης ακαδημαϊκής χρονιάς.