Παράμετροι δηλώσεων Πρωτοδήλωτων και Οφειλομένων Μαθημάτων

Α εξάμηνο:

5 μαθήματα (5 ΥΕ ή 4 ΥΕ και 1 ΕΕ ή 4 ΥΕ και 1 ΜΕΤ).

Β' εξάμηνο:

5 μαθήματα (5 ΥΕ ή 4 ΥΕ και 1 ΕΕ ή 4 ΥΕ και 1 ΜΕΤ).

Γ' εξάμηνο:

5 μαθήματα (5 ΥΕ ή ΥΕ και 1 ΜΕΤ) τρέχοντος εξαμήνου, ή έως 10 συμπεριλαμβανομένων των μαθημάτων του Α΄ εξαμήνου που δεν είχε δηλώσει κατά το παρελθόν και έως 5 οφειλόμενα μαθήματα του Α΄ εξαμήνου.

Δ' εξάμηνο:

5 μαθήματα πρωτοδήλωτων (5 ΥΕ) τρέχοντος εξαμήνου ή έως 10 συμπεριλαμβανομένων των μαθημάτων του Β΄ εξαμήνου που δεν είχε δηλώσει κατά το παρελθόν και έως 5 οφειλόμενα μαθήματα του Β΄ εξαμήνου.

Ε' εξάμηνο:

5 μαθήματα (2 ΥΠ και 3 ΥΕ) τρέχοντος εξαμήνου, ή έως 15 συμπεριλαμβανομένων των μαθημάτων των Α΄ και Γ΄ εξαμήνων που δεν είχε δηλώσει κατά το παρελθόν και έως 10 οφειλόμενα μαθήματα των Α΄ και Γ΄ εξαμήνων.

ΣΤ' εξάμηνο:

5 μαθήματα (2 ΥΠ και 3 ΥΕ) τρέχοντος εξαμήνου ή έως 15 συμπεριλαμβανομένων των μαθημάτων των Β΄ και Δ΄ εξαμήνων που δεν είχε δηλώσει κατά το παρελθόν και έως 10 οφειλόμενα μαθήματα των Β΄ και Δ΄ εξαμήνων.

Ζ' εξάμηνο:

5 μαθήματα (2 ΥΠ και 3 ΥΕ ή ΥΠ , ΥΕ και 1 ΜΕΤ) τρέχοντος εξαμήνου ή έως 20 συμπεριλαμβανομένων των μαθημάτων των Α΄, Γ΄ και Ε΄ εξαμήνων που δεν είχε δηλώσει κατά το παρελθόν και έως 15 οφειλόμενα μαθήματα των Α΄, Γ΄, Ε΄ εξαμήνων.

Η' εξάμηνο:

5 μαθήματα (2 ΥΠ και 2 ΥΕ με Πτυχιακή εργασία ή 2 ΥΠ και 3 ΥΕ χωρίς Πτυχιακή εργασία) τρέχοντος εξαμήνου ή έως 20 συμπεριλαμβανομένων των μαθημάτων των Β΄ , Δ΄ και ΣΤ΄ εξαμήνων που δεν είχε δηλώσει κατά το παρελθόν και έως 15 οφειλόμενα μαθήματα των Β΄, Δ΄, ΣΤ΄ εξαμήνων.

Εξάμηνο Πτυχίου:

Οι επί Πτυχίω φοιτητές μπορούν να δηλώσουν έως 20 οφειλόμενα μαθήματα των αντίστοιχων χειμερινών ή εαρινών εξαμήνων καθώς και μέχρι 20 πρωτοδήλωτα κατηγορίας (ΥΠ, ΥΕ και ΕΕ ή ΜΕΤ). Τέλος σε περίπτωση που φοιτητής έχει ήδη δηλώσει πτυχιακή εργασία και επιθυμεί να μην την εκπονήσει, οφείλει να δηλώσει σε αντικατάσταση αυτής (2 μαθήματα) 1 πρωτοδήλωτο καθώς και ένα οφειλόμενο κατηγορίας ΥΕ του εαρινού εξαμήνου.