Ε' εξάμηνο Προπτυχιακών Σπουδών

Πρόγραμμα Διδασκαλίας Χειμερινό Εξάμηνο 2019 - 2020 (pdf) 

Πρόγραμμα Σπουδών 2019-20 (pdf)

 

  • Κατεύθυνση Πολιτισμός και Πολιτιστική Διαχείριση:
    προσφέρονται 6 μαθήματα υποχρεωτικά επιλογής και 2 εργαστήρια κατεύθυνσης. Από τα 6 μαθήματα επιλογής το ένα είναι μάθημα της ίδιας Σχολής που ανήκει και το Τμήμα δηλαδή του Τμήματος Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών. Απ' αυτά επιλέγονται 3 μαθήματα υποχρεωτικά επιλογής και τα 2 εργαστήρια κατεύθυνσης.

  • Κατεύθυνση Μέσα Επικοινωνίας:
    προσφέρονται τα ίδια 6 μαθήματα υποχρεωτικά επιλογής όπως και στην προηγούμενη κατεύθυνση και 2 εργαστήρια κατεύθυνσης. Απ' αυτά επιλέγονται 3 μαθήματα υποχρεωτικά επιλογής, και τα 2 εργαστήρια κατεύθυνσης.

  • Κατεύθυνση Διαφήμιση και Δημόσιες Σχέσεις:
    προσφέρονται 6 μαθήματα υποχρεωτικά επιλογής τα ίδια όπως και στις δύο προηγούμενες κατευθύνσεις και 2 εργαστήρια κατεύθυνσης. Απ' αυτά επιλέγονται 3 μαθήματα υποχρεωτικά επιλογής, και τα 2 εργαστήρια κατεύθυνσης.

Σημαντικό - Προσοχή !!

Δηλώσεις Μαθημάτων για τη Συμμετοχή στις Εξετάσεις!!

Οι φοιτητές οφείλουν να δηλώνουν τα μαθήματα που θα παρακολουθήσουν σε κάθε εξάμηνο (εαρινό – χειμερινό) σύμφωνα με τον πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος. Σε διαφορετική περίπτωση, δεν θα μπορούν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις, ούτε να βαθμολογούνται σε μαθήματα που δεν έχουν δηλώσει. Συνεπάγεται ότι ο φοιτητής/τρια θα πρέπει να τα δηλώσει το αντίστοιχο εξάμηνο της επομένης ακαδημαϊκής χρονιάς.