Παράμετροι Λήψης Πτυχίου

Οι φοιτητές που εισήχθησαν από το ακαδημαϊκό έτος 2015 - 2016 και εξής για τη λήψη πτυχίου θα πρέπει να έχουν περάσει:
5 μαθήματα ανά εξάμηνο
Σύνολο μαθημάτων για τη λήψη πτυχίου 40 (32 υποχρεωτικά επιλογής ή Ελεύθερης Επιλογής ή ΜΕΤ και 8 υποχρεωτικά (Εργαστήρια Κατεύθυνσης).


Οι φοιτητές που εισήχθησαν το ακαδημαϊκό έτος 2014 - 2015 θα πρέπει να έχουν περάσει: 6 μαθήματα σε Α και Β εξάμηνο Σύμφωνα με το νέο πρόγραμμα σπουδών τα υπόλοιπα εξάμηνα (δηλαδή 5 ανά εξάμηνο).

Σύνολο μαθημάτων για τη λήψη πτυχίου 42 (34 υποχρεωτικά επιλογής ή Ελεύθερης Επιλογής ή ΜΕΤ και 8 υποχρεωτικά).


Οι φοιτητές που εισήχθησαν το ακαδημαϊκό έτος 2013 - 2014 θα πρέπει να έχουν περάσει: 6 μαθήματα σε Α, Β, Γ και Δ εξάμηνο Σύμφωνα με το νέο πρόγραμμα σπουδών τα υπόλοιπα εξάμηνα (δηλαδή 5 ανά εξάμηνο).

Σύνολο μαθημάτων για τη λήψη πτυχίου 44 (36 υποχρεωτικά επιλογής ή Ελεύθερης Επιλογής ή ΜΕΤ και 8 υποχρεωτικά).


Οι φοιτητές που εισήχθησαν το ακαδημαϊκό έτος 2012 - 2013 θα πρέπει να έχουν περάσει: 6 μαθήματα σε Α, Β, Γ και Δ εξάμηνο 4 μαθήματα και 2 εργαστήρια κατεύθυνσης σε Ε και ΣΤ εξάμηνο Σύμφωνα με το νέο πρόγραμμα σπουδών τα υπόλοιπα εξάμηνα Ζ και Η (δηλαδή 5 ανά εξάμηνο).

Σύνολο μαθημάτων για τη λήψη πτυχίου 46 (38 υποχρεωτικά επιλογής ή Ελεύθερης Επιλογής ή ΜΕΤ και 8 υποχρεωτικά).


Οι φοιτητές που εισήχθησαν το ακαδημαϊκό έτος 2011 - 2012 ή παλαιότερα θα πρέπει να έχουν περάσει: 6 μαθήματα σε Α, Β, Γ και Δ εξάμηνο 4 μαθήματα και 2 εργαστήρια κατεύθυνσης σε Ε, ΣΤ, Ζ και Η εξάμηνο Σύνολο μαθημάτων για τη λήψη πτυχίου 48 (40 υποχρεωτικά επιλογής ή Ελεύθερης Επιλογής ή ΜΕΤ και 8 υποχρεωτικά).


Φοιτητές οι οποίοι δεν συμπληρώνουν τον απαιτούμενο αριθμό μαθημάτων λόγω της μείωσης των προσφερόμενων μαθημάτων, θα πρέπει να επιλέξουν προσφερόμενα μαθήματα επομένου αντίστοιχου (χειμερινού ή εαρινού) εξαμήνου, κατόπιν συνεννόησης με τη γραμματεία.


Οι φοιτητές που προέρχονται από κατατακτήριες εξετάσεις του ακαδημαϊκού έτους 2015-16 και εξής, θα πρέπει να έχουν περάσει: 5 μαθήματα ανά εξάμηνο (στο Α εξαιρούνται τα τρία μαθήματα που απαιτούνται για την εισαγωγή τους).

Σύνολο μαθημάτων για τη λήψη πτυχίου 40 (32 ΥΕ ή ΕΕ ή ΜΕΤ και 8 υποχρεωτικά (Εργαστήρια Κατεύθυνσης).
Για τα 3 μαθήματα που εξετάστηκαν για την εισαγωγή τους θα καταχωρείται ο βαθμός που πέτυχαν, προσαρμοσμένος στην κλίμακα του 10. Για τα μαθήματα που τυχόν αναγνωριστούν -λόγω συνάφειας με τις προηγούμενες σπουδές τους-, μετά από απόφαση της ΓΣ του Τμήματος, θα τους αναγνωρίζονται τα ECTS και οι διδακτικές μονάδες, χωρίς βαθμό (με κωδικό 99).


Για φοιτητές που εισήχθησαν με κατατακτήριες εξετάσεις πριν το ακαδημαϊκό έτος 2015 - 16, οι οποίοι εγγράφονταν στο Γ’ εξάμηνο Σπουδών, ακολουθούνται οι κανόνες σπουδών (αναφορικά με τον αριθμό μαθημάτων που οφείλουν να περάσουν) όπως αποτυπώνονται παραπάνω και ισχύουν ανά έτος εισαγωγής, για τους προπτυχιακούς φοιτητές.

Σημαντικό - Προσοχή !!

Δηλώσεις Μαθημάτων για τη Συμμετοχή στις Εξετάσεις!!

Οι φοιτητές οφείλουν να δηλώνουν τα μαθήματα που θα παρακολουθήσουν σε κάθε εξάμηνο (εαρινό – χειμερινό) σύμφωνα με τον πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος. Σε διαφορετική περίπτωση, δεν θα μπορούν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις, ούτε να βαθμολογούνται σε μαθήματα που δεν έχουν δηλώσει. Συνεπάγεται ότι ο φοιτητής/τρια θα πρέπει να τα δηλώσει το αντίστοιχο εξάμηνο της επομένης ακαδημαϊκής χρονιάς.

Επικοινωνία - Contact

e-mail: emme@panteion.gr

 

Τηλ.: - 210-920 1431 Κονίδη Νίκη, 
  εξυπηρέτηση προπτυχιακών φοιτητών
 - 210-920 1428 Θεοδώρου Βασιλική,
  εξυπηρέτηση μετ. φοιτητών και υποψ. διδακτόρων
 - 210-920 1064 Καραλής Δημήτρης, 
  Αναπληρωτής Προϊστάμενος 


Ώρες εξυπηρέτησης φοιτητών στη Γραμματεία του Τμήματος [2ος όροφος παλαιού κτηρίου]:
                     
κάθε Τρίτη 10:00 - 13:00

Για πιστοποιητικά, βεβαιώσεις κ.λπ., οι φοιτητές/τριες μπορούν να εξυπηρετούνται από το Κ.Ε.ΦΟΙ. (Κέντρο Εξυπηρέτησης Φοιτητών) στο αίθριο του Νέου Κτηρίου, το οποίο λειτουργεί καθημερινά από 9.30' – 13.30'