Ζ' εξάμηνο

Πρόγραμμα Διδασκαλίας Χειμερινό Εξάμηνο 2019 - 2020 (pdf) 

Πρόγραμμα Σπουδών 2019-20 (pdf)

 

  • Κατεύθυνση Πολιτισμός και Πολιτιστική Διαχείριση: προσφέρονται 6 μαθήματα υποχρεωτικά επιλογής, η πτυχιακή εργασία (ως οφειλόμενο ογδόου εξαμήνου) και 2 εργαστήρια κατεύθυνσης. Απ' αυτά επιλέγονται 3 μαθήματα υποχρεωτικά επιλογής και τα 2 εργαστήρια κατεύθυνσης.

  • Κατεύθυνση Μέσα Επικοινωνίας: προσφέρονται τα ίδια μαθήματα υποχρεωτικά επιλογής και η πτυχιακή εργασία καθώς και 3 εργαστήρια κατεύθυνσης. Η επιλογή αυτή τριών εργαστηρίων σε αυτήν την κατεύθυνση που εφαρμόζεται τα τελευταία μόλις δύο χρόνια έγκειται στο γεγονός ότι η κατεύθυνση αυτή παρουσιάζει το μεγάλο αριθμό φοιτητών και καθιστά την υλοποίηση των εργαστηρίων που είναι υποχρεωτική επίπονη για αυτόν το λόγο δίνεται η δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε τρία προσφερόμενα εργαστήρια. Διευκρινίζεται ότι οι φοιτητές είναι υποχρεωμένοι να επιλέξουν δύο από τα τρία προσφερόμενα εργαστήρια απλώς έχουν δυνατότητα επιλογής για να κατανέμεται ο αριθμός των φοιτητών και να γίνεται πιο εφικτή η υλοποίηση των εργαστηρίων. Απ' αυτά επιλέγονται 3 μαθήματα υποχρεωτικά επιλογής και 2 εργαστήρια κατεύθυνσης.

  • Κατεύθυνση Διαφήμιση και Δημόσιες Σχέσεις: προσφέρονται τα ίδια μαθήματα υποχρεωτικά επιλογής η πτυχιακή εργασία και 2 εργαστήρια κατεύθυνσης. Απ' αυτά επιλέγονται 3 μαθήματα υποχρεωτικά επιλογής και τα 2 εργαστήρια κατεύθυνσης.

  • Πτυχιακή Εργασία: προσφέρεται επιπλέον ως μάθημα ελεύθερης επιλογής (δηλαδή ανεξάρτητα από την κατεύθυνση) η , η οποία μετρά συνολικά 6 πιστωτικές μονάδες, εκ των οποίων 3 στο Ζ' εξάμηνο και 3 στο Η' εξάμηνο.

Σημαντικό - Προσοχή !!

Δηλώσεις Μαθημάτων για τη Συμμετοχή στις Εξετάσεις!!

Οι φοιτητές οφείλουν να δηλώνουν τα μαθήματα που θα παρακολουθήσουν σε κάθε εξάμηνο (εαρινό – χειμερινό) σύμφωνα με τον πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος. Σε διαφορετική περίπτωση, δεν θα μπορούν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις, ούτε να βαθμολογούνται σε μαθήματα που δεν έχουν δηλώσει. Συνεπάγεται ότι ο φοιτητής/τρια θα πρέπει να τα δηλώσει το αντίστοιχο εξάμηνο της επομένης ακαδημαϊκής χρονιάς.