Στ' εξάμηνο

Πρόγραμμα Διδασκαλίας Χειμερινό Εξάμηνο 2019 - 2020 (pdf) 

Πρόγραμμα Σπουδών 2019-20 (pdf)

 

 

  • Κατεύθυνση Πολιτισμός και Πολιτιστική Διαχείριση:
    προσφέρονται 5 μαθήματα υποχρεωτικά επιλογής ένα μάθημα ελεύθερης επιλογής από το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης ως ΜΕΤ και 2 εργαστήρια κατεύθυνσης. Απ' αυτά επιλέγονται 3 μαθήματα και τα 2 εργαστήρια κατεύθυνσης.

  • Κατεύθυνση Μέσα Επικοινωνίας:
    προσφέρονται τα ίδια 5 μαθήματα υποχρεωτικά επιλογής και το ίδιο μάθημα ελεύθερης επιλογής από άλλο Τμήμα καθώς 2 εργαστήρια κατεύθυνσης. Απ' αυτά επιλέγονται 3 μαθήματα υποχρεωτικά επιλογής και τα 2 εργαστήρια κατεύθυνσης.

  • Κατεύθυνση Διαφήμιση και Δημόσιες Σχέσεις:
    προσφέρονται τα ίδια 5 μαθήματα υποχρεωτικά επιλογής και το ίδιο μάθημα ελεύθερης επιλογής καθώς και 2 εργαστήρια κατεύθυνσης. Απ' αυτά επιλέγονται 3 μαθήματα υποχρεωτικά επιλογής και τα 2 εργαστήρια κατεύθυνσης.

Σημαντικό - Προσοχή !!

Δηλώσεις Μαθημάτων για τη Συμμετοχή στις Εξετάσεις!!

Οι φοιτητές οφείλουν να δηλώνουν τα μαθήματα που θα παρακολουθήσουν σε κάθε εξάμηνο (εαρινό – χειμερινό) σύμφωνα με τον πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος. Σε διαφορετική περίπτωση, δεν θα μπορούν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις, ούτε να βαθμολογούνται σε μαθήματα που δεν έχουν δηλώσει. Συνεπάγεται ότι ο φοιτητής/τρια θα πρέπει να τα δηλώσει το αντίστοιχο εξάμηνο της επομένης ακαδημαϊκής χρονιάς.