Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Πρακτική Άσκηση φοιτητών ακαδημαϊκού έτους 2019-20


Παρακαλούνται οι φοιτητές/φοιτήτριες του Τμήματος Επικοινωνίας, Μέσων & Πολιτισμού που θα συμμετάσχουν στην Πρακτική Άσκηση του τμήματος κατά το Ακαδημαϊκό Έτος
2019-2020, να προσέλθουν στην 1η ενημερωτική συνάντηση με την Επιστημονικά Υπεύθυ-νη της Πρακτικής Άσκησης του τμήματος, Επίκ. Καθηγήτρια Δ. Ιορδάνογλου, στην οποία θα συζητηθούν διαδικαστικά και λοιπά ζητήματα του προγράμματος.


Κατά το Ακαδημαϊκό Έτος 2019-20  θα πραγματοποιηθεί η Πρακτική Άσκηση των φοιτητών και των φοιτητριών του Παντείου Πανεπιστημίου, στο πλαίσιο της Πράξης «Πρακτική Άσκηση Παντείου Πανεπιστημίου» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5032773, Άξονας Προτεραιότητας «Προσαρμογή εργαζόμενων, επιχειρήσεων και επιχειρηματικού περιβάλλοντος στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020».

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα παρακαλούνται να προσέλθουν κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη 10:00-13:00  από 9 έως 18  Δεκεμβρίου στη Γραμματεία του Τμήματος, προκειμένου να καταθέσουν Αίτηση Συμμετοχής στο πρόγραμμα.

 Διαβάστε αναλυτικά την Πρόσκληση και τις οδηγίες .pdf  

Κατεβάστε την Αίτηση Συμμετοχής

 


 

Επικοινωνία - Contact

e-mail: emme@panteion.gr

 

Τηλ.: - 210-920 1431 Κονίδη Νίκη, 
  εξυπηρέτηση προπτυχιακών φοιτητών
 - 210-920 1428 Θεοδώρου Βασιλική,
  εξυπηρέτηση μετ. φοιτητών και υποψ. διδακτόρων
 - 210-920 1064 Καραλής Δημήτρης, 
  Αναπληρωτής Προϊστάμενος 


Ώρες εξυπηρέτησης φοιτητών στη Γραμματεία του Τμήματος [2ος όροφος παλαιού κτηρίου]:
                     
κάθε Τρίτη 10:00 - 13:00

Για πιστοποιητικά, βεβαιώσεις κ.λπ., οι φοιτητές/τριες μπορούν να εξυπηρετούνται από το Κ.Ε.ΦΟΙ. (Κέντρο Εξυπηρέτησης Φοιτητών) στο αίθριο του Νέου Κτηρίου, το οποίο λειτουργεί καθημερινά από 9.30' – 13.30'