Καλωσόρισμα Πρωτοετών - Οδηγίες

Καλωσορίσατε!

Διαβάστε ΠΟΛΥ προσεκτικά τα παρακάτω

Γενικές Οδηγίες Εγγραφής Επιτυχόντων Πρωτοετών Φοιτητών (PDF)

Οδηγίες για απόκτηση ΚΩΔΙΚΩΝ Uregister - Δήλωση Συγγραμμάτων, Μαθημάτων, Ταυτότητα, Βιβλιοθήκη, Φοιτητική μερίδα κλπ  (PDF)

Οδηγίες Φοιτητικής Μέριμνας  - Σίτιση, Στέγαση, Περίθαλψη, πτυχίο ξένης γλώσσας κλπ (PDF)

 


Ενημερώνουμε ότι οι κωδικοί που θα λάβουν οι πρωτοετείς φοιτητές στα προσωπικά τους emails είναι αυστηρά προσωπικοί και θα χρησιμοποιούνται:

 1. Για έκδοση ακαδημαϊκής ταυτότητας στον ιστότοπο: submit-academicid.minedu.gov.gr

 2. Για δηλώσεις μαθημάτων (όταν και όποτε χρονικά ορίζει η Γραμματεία του Τμήματος, αυστηρά και μόνον σ΄ αυτό το χρονικό διάστημα, μέσα από την κεντρική ιστοσελίδα του Παν/μίου).

 3. Για δηλώσεις συγγραμμάτων στον ιστότοπο: (όταν και όποτε ορίζει η ανακοίνωση ότι λειτουργεί η πλατφόρμα δηλώσεων συγγραμμάτων στον Εύδοξο).
      
 4. Για ενημέρωση της φοιτητικής μερίδας του εκάστοτε φοιτητή (αναλυτική βαθμολογία, ενημέρωση αποτελεσμάτων)

Προσοχή:

 1. Η δήλωση συγγραμμάτων δεν προϋποθέτει και ταυτόχρονη δήλωση μαθημάτων. Είναι ξεχωριστές διαδικασίες, συχνά γίνονται σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα, για τα οποία δεν δίνονται παρατάσεις.
 2. Οι φοιτητές του Τμήματος για τη λήψη του πτυχίου θα πρέπει να ολοκληρώσουν οκτώ (8) εξάμηνα φοίτησης.
 3. Η Γραμματεία δέχεται το κοινό κάθε Τρίτη 10.00-13.00 και για τις υπόλοιπες ημέρες λειτουργεί το Κέντρο Εξυπηρέτησης Φοιτητών.
 4. Οι  φοιτητές θα πρέπει να ενημερώνονται από την Ιστοσελίδα του Τμήματος, για τα προγράμματα διδασκαλίας, εξετάσεων, αναβολές μαθημάτων, ανακοινώσεις δηλώσεων, υποτροφίες κ.λ.π.
 5. Για αιτήματα ή απορίες τους οι φοιτητές μπορούν να επικοινωνούν ηλεκτρονικά με το e-mail του Τμήματος This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
 6. Για οποιουδήποτε είδους εξυπηρέτηση φοιτητή από τρίτο πρόσωπο απαιτείται εξουσιοδότηση από τον ίδιο τον φοιτητή.

Πρόγραμμα Σπουδών 2019- 20 (pdf)

Οδηγός σπουδών τμήματος ΕΜΠΟ Παντείου, ακαδημαϊκού έτους 2019-20 

Πρόγραμμα Διδασκαλίας Χειμερινό Εξάμηνο 2019 - 2020 (pdf) 

Κατεβάστε τις Οδηγίες Προγράμματος Σπουδών Πρωτοετών σε PDF 

Από την Γραμματεία του Τμήματος


Βεβαίωση γνώσης Πληροφορικής και Χειρισμού Η/Υ

Οδηγός Συγγραφής Διπλωματικών Εργασιών ή Διδακτορικών Διατριβών