Τα Εργαστήρια του Τμήματος

Τα Εργαστήρια του Τμήματος

Τα Εργαστήρια του Τμήματος

Στο Τμήμα λειτουργούν τρεις Κατευθύνσεις από το Ε' εξάμηνο σπουδών και μετά: - Κατεύθυνση Πολιτισμού και Πολιτιστικής Διαχείρισης - Εργαστήριο Πολιτισμού  - Κατεύθυνση Μέσα Επικοινωνίας - Εργαστήριο Δημοσιογραφίας  - Κατεύθυνση Διαφήμισης και Δημοσίων Σχέσεων - Εργαστήριο Διαφήμισης και Δημόσιων Σχέσεων  Η...

Read more
Επαγγελματικές προοπτικές

Επαγγελματικές προοπτικές

Επαγγελματικές προοπτικές

Απόφοιτοι του Τμήματος εργάζονται σε ευρύ φάσμα φορέων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, περιλαμβανομένων του Υπουργείου Τύπου, του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, πολλών έντυπων, ηλεκτρονικών και ψηφιακών μέσων επικοινωνίας, εταιρειών διαφήμισης και έρευνας αγοράς, πολιτιστικών φορέων κ.ά. Το...

Read more
Πρακτική Άσκηση [κωδικός μαθήματος:...

Πρακτική Άσκηση [κωδικός μαθήματος:...

Πρακτική Άσκηση [κωδικός μαθήματος:...

Προσωρινός πίνακας επιτυχόντων Πρακτικής  Άσκησης   ακαδημαϊκού έτους 2018-19 Η πράξη με τίτλο «Πρακτική Άσκηση Παντείου Πανεπιστημίου» και με MIS 299955 υλοποιείται στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 5: “Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης...

Read more

410268. Εργαστήριο Διαφήμισης και Δημόσιων Σχέσεων VIII

Ηγεσία και Συναισθηματική Νοημοσύνη - Διδάσκουσα Δ. Ιορδάνογλου

Σε ένα ραγδαία μεταβαλλόμενο εργασιακό περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από αβεβαιότητα και υψηλές απαιτήσεις και πιέσεις, οι νέοι εργαζόμενοι χρειάζεται να προετοιμαστούν κατάλληλα ώστε, όχι μόνο να αντιμετωπίσουν τις σύγχρονες προκλήσεις αλλά και να γίνουν φορείς θετικής αλλαγής στους χώρους εργασίας.
Το εργαστηριακό αυτό μάθημα στοχεύει να γίνει μία κυψέλη δημιουργικότητας και καινοτομίας που θα προετοιμάσει τους μελλοντικούς ηγέτες, βοηθώντας τους να αναπτύξουν ηγετικές ικανότητες (στρατηγική σκέψη, λήψη αποφάσεων, ανάπτυξη συνεργατών) και ικανότητες συναισθηματικής νοημοσύνης (αυτοπεποίθηση, αυτοδιαχείριση, διαχείριση στρες και χρόνου, ενσυναίσθηση, διεκδικητικότητα, ομαδική συνεργασία).
Η μεθοδολογία του μαθήματος βασίζεται στις αρχές της βιωματικής μάθησης και περιλαμβάνει ερωτηματολόγια αυτό-αξιολόγησης και 360ο ανατροφοδότησης, ατομικές και ομαδικές ασκήσεις για την συνειδητοποίηση συναισθημάτων, σκέψεων και συμπεριφορών, βιωματικές δραστηριότητες για την εξάσκηση στις επιθυμητές συμπεριφορές και παιχνίδια ρόλων μέσα από τα οποία οι φοιτητές/τριες μαθαίνουν τρόπους να επικοινωνούν ανοιχτά και ξεκάθαρα ώστε να εργάζονται και να συνεργάζονται πιο αποτελεσματικά.
Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην ανάπτυξη ηγετικών ικανοτήτων με βάση τα ευρήματα των νευροεπιστημών για τον εγκέφαλο και την εφαρμογή τους στην ανθρώπινη συμπεριφορά όπως μελετώνται από το νέο επιστημονικό πεδίο της νευροηγεσίας.

Conferences, Seminars, Activities at Panteion University, Athens


Μια Γέφυρα Μουσικής πάνω από τη Συγγρού VOL. 4


Συζητώντας για την πολιτισμική κληρονομιά και τα μουσεία

Ημερίδα στη μνήμη της Δάφνης Βουδούρη - 19 Δεκ. 2018, αμφιθέατρο Σ. Καράγιωργας ΙΙ 17.00 – 20.00


Conference: “Art and Ideology: May '68”

7 - 8 December 2018, Panteion University, Athens, Greece


Το Δίκτυο Συγγρού στο Πάντειο, 7 - 8 Νοεμβρίου 2018

Η Αναπτυξιακή Στρατηγική της Περιοχής και ο Πολιτιστικός Άξονας της Συγγρού


The creative contagion, 17 - 19 October 2018 

CREA2S International Conference: Panteion University, Athens, Greece


2nd Workshop CODES 12 - 13 October 2018

"CODES Workshop: Η εκπαιδευτική προσέγγιση στη διαχείριση της πολιτισμικής διαφορετικότητας"