Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντών/ντριών Τομέων