15 - 16 Ιανουαρίου 2019 Ευρωπαϊκή Συνάντηση του Ερευνητικού Προγράμματος CODES στο Πάντειο

Στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος CODES - erasmus +, πραγματοποιήθηκε στις 15 και 16 Ιανουαρίου η συνάντηση των ερευνητικών μελών της ομάδας του Τμήματος Επικοινωνίας Μέσων και Πολιτισμού του Παντείου Πανεπιστημίου με αντίστοιχα μέλη από τα Πανεπιστήμια: Lumière University Lyon 2 (Γαλλία), Sapienza Universita di Roma (Ιταλία), University of Coimbra (Πορτογαλία), Europa-Universität Flensburg (Γερμανία) και Universitatea din București (Ρουμανία).

Ο βασικός σκοπός της συνάντησης ήταν ο σχεδιασμός και η διαμόρφωση Περιεχομένου Σπουδών σχετικά με το αντικείμενο της Πολιτισμικής Διαφορετικότητας.

Η επόμενη συνάντηση του Ερευνητικού Προγράμματος CODES πρόκειται να πραγματοποιηθεί στο Flensburg της Γερμανίας κατά τη χρονική περίοδο 05 - 19 Μαϊου 2019. Κατά τη διάρκεια αυτής της συνάντησης θα εφαρμοστούν οι θεματικές και τα περιεχόμενα των μαθημάτων έτσι όπως αυτά σχεδιάστηκαν, ενώ την ομάδα του Παντείου Πανεπιστημίου θα συνοδεύσουν στο Flensburg της Γερμανίας 3 φοιτητές από το Πανεπιστήμιο μας.