Erasmus+ Strategies: Πολιτισμική Διαφορετικότητα - Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα CODES

Παρασκευή 12 Οκτωβρίου 2018 - 11.00 π.μ. – 21.00 μ.μ. Αίθουσα ΔεσΚοι

CODES Workshop: Η εκπαιδευτική προσέγγιση στη διαχείριση της πολιτισμικής διαφορετικότητας

"CODES Workshop: The educational approach in addressing cultural diversity" the program in English (PDF)

Η ερευνητική ομάδα CODES του Παντείου Πανεπιστημίου στο πλαίσιο των δράσεων του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ CODES (Communication, Cultural Diversity and Solidarity), σας προσκαλεί στο δεύτερο workshop: “Εκπαιδευτική προσέγγιση στη διαχείριση της πολιτισμικής διαφορετικότητας” το οποίο θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 12 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 11.00 π.μ - 21.00 μ.μ., στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, στην Αίθουσα εκδηλώσεων ΔΕΣΚοιΧαριλάου Τρικούπη 1 και Λαγουμιτζή 22, (link opens Google Maps).

Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα CODES συνιστά ένα διαπανεπιστημιακό πρόγραμμα (Erasmus+ key action 1: Strategic Partnerships), που υπό το συντονισμό του Πανεπιστημίου Lumière Lyon 2 της Γαλλίας, φέρνει σε συνεργασία ερευνητικές ομάδες πανεπιστημίων έξι ευρωπαϊκών χωρών (Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ιταλία, Πορτογαλία, Ρουμανία), με σκοπό την άμεση σύνδεση του πανεπιστημίου με την κοινωνία και τον καθορισμό του ρόλου της εκπαίδευσης στη διαχείριση της διαφορετικότητας και της πολυπολιτισμικότητας.
Στο εργαστήριο θα λάβουν μέρος μέλη ΔΕΠ, εκπαιδευτικοί, φοιτητές, δημοσιογράφοι, εικαστικοί, καλλιτέχνες από τον χώρο του θεάτρου καθώς επίσης και εκπρόσωποι κοινωνικών φορέων. Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου θα πραγματοποιηθούν συζητήσεις - παρεμβάσεις με προβολή οπτικοοακουστικού υλικού και βιωματικές πρακτικές. Η έμφαση θα δοθεί στην προσέγγιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας για την αντιμετώπιση της πολιτισμικής διαφορετικότητας.

Για την οργανωτική επιτροπή,
Η συντονίστρια του Προγράμματος CODES για την Ελλάδα
Μαριάννα Ψύλλα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Παντείου Πανεπιστημίου

The Workshop Program (PDF) - Το Πρόγραμμα - H Αφίσα (JPG)


Σεπτέμβριος 2018: Συνάντηση στο Βουκουρέστι του CODES Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα: 
"Πολιτισμική Διαφορετικότητα, Επικοινωνία, Αλληλεγγύη"

Erasmus+ Strategies

September 2018: Meeting in Bucharest of the CODES European Program "Cultural Diversity, Communication, Solidarity"


12-13 Οκτ. 2018: Β' Workshop CODES:

“ Ζώντας μαζί - Προσεγγίζοντας τη Διαφορετικότητα
Διαπολιτισμικές και Πολυπολιτισμικές Δεξιότητες ”

CODES (Communication, Cultural Diversity, Solidarity) - Erasmus+ Strategies

To Πρόγραμμα CODES - Επικοινωνία, Πολιτισμική Διαφορετικότητα, Αλληλεγγύη είναι ένα Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα που συγκεντρώνει έξι πανεπιστημιακούς χώρους από έξι ευρωπαϊκές χώρες. Την Ελλάδα με το Πάντειον Πανεπιστήμιο, τη Γαλλία με το Πανεπιστήμιο Lyon2, την Ιταλία με το Πανεπιστήμιο της Ρώμης Sapienza, την Πορτογαλία με το Πανεπιστήμιο Coibra, την Ρουμανία με το Πανεπιστήμιο του Βουκουρεστίου , και τη Γερμανία με το Πανεπιστήμιο Flensburg.
Στόχος του προγράμματος είναι η αντιμετώπιση της διαφορετικότητας, όπως αυτή εκφέρεται μέσα από ποικίλλες μορφές, ανοίγοντας το διάλογο και κινητοποιώντας τη δράση ανάμεσα σε εκπαιδευτικούς, ακτιβιστές, καλλιτέχνες, ποικίλλους φορείς έτσι ώστε με επίκεντρο την εκπαιδευτική διαδικασία να δημιουργηθεί ένα φόρουμ συζητήσης και προβληματισμού με άμεσες συνέπειες στην τροποποίηση του ίδιου του περιεχομένου σπουδών. Η τροποποίηση του περιεχομένου της παρεχόμενης γνώσης και η συμμετοχή όλων των δρώντων που τους αφορά η εκπαιδευτική διαδικασία(σπουδαστές, καθηγητές, γονείς) θα έχει ως αποτέλεσμα να συμβάλλει στη διαμόρφωση μιας νέας κουλτούρας, διαμορφώνοντας κατάλληλα νέους πολίτες και εργαζόμενους ικανούς να αντιμετωπίσουν τη διαφορετικότητα μέσα στην πράξη συμβάλλοντας στη δημιουργία ενος νέου κοινωνικού πλαισίου, ανοιχτού στην κοινωνία της πολυπολιτισμικότητας.

Ως ερευνητική ομάδα CODES, ενός Πανεπιστημιακού χώρου, θέτουμε την Εκπαιδευτική διαδικασία στο κέντρο μιας διαδρομής που καλείται να συσπειρώσει διαφορετικά ζητήματα μέσα από διαφορετικές δράσεις, προωθώντας το διάλογο και την αναγκαιότητα της επικοινωνιακής δράσης για την αντιμετώπιση της ετερότητας, την αποδοχή και την αναγνώριση της μέσα από τυπικές αλλά και άτυπες μορφές εκπαίδευσης που στην ουσία συνιστούν πολιτισμική παρέμβαση σε αξιακό, ηθικό, πολιτικό και κοινωνικό επίπεδο. Η διαφορετικότητα και η πολυπολιτισμικότητα διαμορφώνονται έτσι ως πόλοι προβληματισμού τόσο στο θεωρητικό, όσο και στο ερευνητικό πεδίο εφόσον συνιστούν άξονες προβληματισμού, παρέμβασης και προώθησης νέων ερευνητικών πεδίων αλλά παράλληλα σχηματοποιούν και νέα αξιακά δεδομένα που προβάλουν την αναγκαιότητα διαμόρφωσης νέων υποκειμένων-δρώντων που αποτελούν συνιστώσες μιας κοινωνικής μεταβολής που εμπεριέχει στοιχεία αντίστασης σε καθιερωμένες δομές ενώ συγχρόνως διαμορφώνει μια νέα κοινωνικο-πολιτική πραγματικότητα. Δημιουργεί έτσι μέσα από την γνώση την επιμόρφωση και την κατάρτιση νέους πολίτες που γίνονται σταδιακα ικανοί να αντιλαμβάνονται τα νέα κοινωνικά, πολιτικά και εργασιακά δεδομένα μέσα στη συνεχή μεταβλητότητά τους καθιστώντας τους ενεργούς σε μια νέα διαφορετική πραγματικότητα που απαιτεί νέους όρους διαβίωσης, παρέμβασης και δημιουργίας.

Σε αυτό το πνεύμα η έρευνα μας χαρτογράφησης του χώρου, που περιλαμβάνει το πανεπιστήμιο, δευτεροβάθμια και πρωτοβάθμια εκπαίδευση, άτυπες δομές εκπαίδευσης, κρατικούς φορείς και φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, ιδιωτικό–επιχειρηματικό χώρο, μας παρέχει τη δυνατότητα ενώ καταγράφουμε δομές και χώρους να προσδιορίζουμε την εννοιολόγηση των εννοιών της διαφορετικότητας και της πολυπολιτισμικότητας ενώ συγχρόνως ανοίγουμε το διάλογο για συνεργασίες, για δυνατότητες πρόσβασης και προβληματισμό που συνιστούν το ξεκίνημα μιας πορείας που αποδέχεται το διαφορετικό, ενσωματώνοντας με διαφορετικούς τρόπους την ετερότητα, την ποικιλομορφία, διερευνώντας νέες διαδρομές στην συνεχώς μεταβαλλόμενη κοινωνική πραγματικότητα.

H οπτική γωνία σχετικά με τον τρόπο έρευνας της ομάδας CODES σχετίζεται με έναν διεπιστημονικό τρόπο προσέγγισης που αντικατοπτρίζει τόσο τη φυσιογνωμία της ερευνητικής ομάδας(αυτοαναφορικότητα) αλλά παράλληλα και την φυσιογνωμία του αντικειμένου διερεύνησης(ετεροαναφορικότητα) σχετικά τόσο με το εκπαιδευτικό-ερευνητικό αλλά και εργασιακό πεδίο όσο και την εννοιολόγηση του. Ο παραγόμενος λόγος γύρω από τα διερευνώμενα πεδία σχηματοποιεί σχέσεις που κατασκεύαζονται μέσα από τη δράση τους, δηλώνοντας πρακτικές που προσδιορίζουν τον ευρύτερο στόχο σχετικά τόσο με το εκπαιδευτικό-ερευνητικό αλλά και εργασιακό πεδίο όσο και την εννοιολόγηση του.

Εναρκτήριο Workshop Erasmus+ CODES: 24 Φεβρουαρίου 2018, κτήριο ΔΕΣΚοι, Πάντειο Πανεπιστήμιο