Ψύλλα Μαριάννα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Γνωστικό Αντικείμενο: Πολιτική Επικοινωνία & Ανάλυση του Πολιτικού Λόγου

H Μαριάννα Ψύλλα είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Τμήμα Επικοινωνίας Μέσων και Πολιτισμού του Παντείου Πανεπιστημίου, όπου και διδάσκει τα γνωστικά αντικείμενα Πολιτική Επιστήμη, Πολιτική Επικοινωνία και Ανάλυση Μηνύματος.
Είναι πτυχιούχος του Παντείου Πανεπιστημίου (1981). Έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο Paris I της Σορβόννης, όπου έλαβε τα διπλώματα D.E.A. Πολιτικής Κοινωνιολογίας (1982), D.E.S.S. Πολιτικής και Κοινωνικής Επικοινωνίας (1984) καθώς και το διδακτορικό δίπλωμα (Thèse de doctorat) Πολιτικής Επιστήμης (1990).
Διδάσκει επίσης τα μαθήματα Δημόσιες Πολιτικές και Ψηφιακή Επικοινωνία καθώς και το Μεθοδολογία των Κοινωνικών Επιστημών στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Νέα Μέσα και Δημοσιογραφία του Τμήματος Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού καθώς και το μάθημα Δημόσιες Πολιτικές και Έμφυλες Σχέσεις στο Διατμηματικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα Φύλο, Κοινωνία και Πολιτική. Έχει τη διεύθυνση μιας σειράς με τίτλο Πολιτική - Επικοινωνία στις εκδόσεις Τυπωθήτω-Γιώργος Δαρδανός που ξεκίνησε από το 2002 την έκδοση–μετάφραση ξενόγλωσσων βιβλίων καθώς και την έκδοση ελληνικών συγγραμμάτων. Έχει γράψει δύο μονογραφίες με τίτλο Η Πολιτική ως Δράση και Λόγος, Γιώργος Δαρδανός, Αθήνα, 2003.και Μεθοδολογία της ανάλυσης ενός γεγονότος από τον έντυπο λόγο, Τυπωθήτω-Γιώργος Δαρδανός, Αθήνα, 2010.
Συνεργάζεται επιπλέον με το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο όπου διδάσκει σε μεταπτυχιακό επίπεδο το μάθημα Πολιτισμική Επικοινωνία.

Ακαδημαϊκή συντονίστρια του προγράμματος Erasmus από το 2001 για λογαριασμό του Τμήματος Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού που αφορά την κινητικότητα φοιτητών και διδασκόντων σε προπτυχιακό, μεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο με 15 Ευρωπαϊκές χώρες (Erasmus+ European Mobility) και 4 χώρες εκτός Ευρώπης-Erasmus + International Mobility (Κίνα, Ρωσία, Καναδάς, ΗΠΑ).
Επιπλέον υπεύθυνη για το Πρόγραμμα Erasmus Placement, που αφορά την υλοποίηση πρακτικής άσκησης στην Ευρώπη. Επιστημονική Υπεύθυνη για την Πρακτική Άσκηση (εσωτερικού) του Τμήματος Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευσης & Δια Βίου Μάθηση του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Γραφείο: Δ15, Νέο Κτίριο, Τηλέφωνο: 210-9201741, E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Πολιτισμική Διαφορετικότητα - Πρόγραμμα CODES