Αυλάμη Χρυσάνθη, Επίκουρη Καθηγήτρια

Γνωστικό Αντικείμενο: Νεώτερη & Σύγχρονη Ιστορία

Η Χρυσάνθη Αυλάμη είναι απόφοιτος της Φιλοσοφικής σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας). Εκπόνησε την διδακτορική της διατριβή στην École des Hautes Études en Sciences Sociales (Παρίσι) με θέμα την έννοια της Προόδου και τις ερμηνείες της ελληνικής Αρχαιότητας στη Γαλλία του 19ο αιώνα. Από το 1996 έως το 2007 εργάστηκε στα πανεπιστήμια της Τουρ, της Οξφόρδης και στο ερευνητικό κέντρο Louis Gernet, CNRS/EHESS. Υπήρξε υπότροφος του ιδρύματος Ωνάση (1990-91), του Υπουργείου Έρευνας της Γαλλίας (1991-1994), Visiting Research Fellow του πανεπιστημίου του Princeton (1999), Marie Curie Fellow (2002-2004) και Fritz Thyssen Stiftung Fellowship στο Collegium Budapest, Institute for Advanced Studies (2005). To 2014-2015 συμμετείχε ως προσκεκλημένη ερευνήτρια στις δραστηριότητες του Institut de recherches sur la Rennaissance, l’âge classique et les Lumières (IRCL, CNRS / Université Paul Valéry, Montpellier III)
Μέλος του ερευνητικού κέντρου ΑΝΗΙΜΑ, CNRS/EHESS, Παρίσι

Υπεύθυνη του ευρωπαϊκού ερευνητικού προγράμματος:

Bibliotheca Academica Translationum.

Traductions et circulation des savoirs sur l’Antiquité gréco-romaine dans l’Europe des XVIIIe et XIXe siècles

Γραφείο: Γ9, Νέο Κτήριο, Τηλ.: 210-9201718, Ώρες γραφείου: κατόπιν συνεννόησης με e-mail

E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - Περιγραφικά Μαθημάτων - Syllabus 

Academia.Edu/ChryssanthiAvlami


Chryssanthi Avlami

Assistant Professor in Modern and Contemporary History

Panteion University of Social and Political Sciences, Athens
Centre de recherches ANHIMA, CNRS/EHESS, Paris

Chryssanthi Avlami is assistant professor of Contemporary History at Panteion University of political and social sciences, Athens and member of the Research Centre ANHIMA, Paris. She has studied at the University of Thessaloniki (BA History and Archaeology) and the Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (MSc and PhD).
She has been Onassis Fellow (1990), Mary O’Seeger Fellow at Princeton University (1999), AHRB fellow and Marie Curie Fellow at Oxford University (2000-2004), Fritz Thyssen Fellow at the Collegium Budapest, Institute for Advanced Studies (2005), CNRS Research Fellow at the Centre Louis Gernet (2006-2008),Visiting Researcher at the Institut de recherches sur la Rennaissance, l’âge classique et les Lumières (IRCL,
CNRS / Université Paul Valéry, Montpellier III (2014-2015) She is coordinating the european research program Bibliotheca Academica Translationum http://bat.ehess.fr/

English CV - Ελληνικό Βιογραφικό