Αναπληρώτρια καθηγήτρια, Γκαζή Ανδρομάχη

Γνωστικό Αντικείμενο: Μουσειολογία

H Ανδρομάχη Γκαζή είναι αναπληρώτρια καθηγήτρια μουσειολογίας στο Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντείου. Διδάσκει, επίσης, στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και στο ΠΜΣ «Εκπαίδευση και πολιτισμός» του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου.

Σπούδασε Αρχαιολογία στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στο Τμήμα Αρχαιολογίας και Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου του Cambridge (Αγγλία), όπου ολοκλήρωσε M. Phil στην Αρχαιολογία με πεδία ειδίκευσης την πολιτιστική διαχείριση και τη μουσειολογία. Εκπόνησε διδακτορικό στο Τμήμα Μουσειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου του Leicester (Αγγλία) με υποτροφία του Ιδρύματος «Α.Σ. Ωνάσης».

Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την ιδεολογική διαχείριση της αρχαιότητας, την ιστορία των μουσείων, την ερμηνεία και τα ερμηνευτικά μέσα στις μουσειακές εκθέσεις (με έμφαση στα κείμενα), την προφορική ιστορία, τις σπουδές μνήμης, τη δημόσια ιστορία και τη δημόσια αρχαιολογία. Στις δημοσιεύσεις της περιλαμβάνονται τα βιβλία: Μπούνια, Α. και Γκαζή, Α. (επιμ.) 2012, Εθνικά Μουσεία στη Νότια Ευρώπη. Ιστορία και προοπτικές, Αθήνα, Καλειδοσκόπιο, και Νάκου, Ει. και Γκαζή, Α. (επιμ.) 2015, Η προφορική ιστορία στα μουσεία και στην εκπαίδευση, Αθήνα, νήσος. Είναι ιδρυτικό μέλος & μέλος της Συντακτικής Επιτροπής του επιστημονικού περιοδικού Τετράδια Μουσειολογίας, μέλος του Συμβουλίου Μουσείων του Υπουργείου Πολιτισμού και μέλος του Ερευνητικού Προγράμματος Αμυκλών στο πεδίο «Δημόσια Αρχαιολογία».

Πριν ενταχθεί στην ακαδημαϊκή κοινότητα, εργάστηκε για πολλά χρόνια ως μουσειολόγος-μελετήτρια. Έχει εκπονήσει πληθώρα μουσειολογικών μελετών, έχει οργανώσει και επιμεληθεί πολλές εκθέσεις σε μουσεία διαφόρων τύπων, και έχει συμμετάσχει σε αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς για την ανέγερση νέων μουσείων.

Γραφείο: Γ9, Νέο Κτήριο, Τηλέφωνο: 210-9201718, E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Ώρες συνεργασίας με φοιτητές/τριες (εαρινό εξάμηνο 2018-19):

Κατόπιν συνεννόησης με e-mail


Το Βιοτεχνικό Βιομηχανικό Εκπαιδευτικό Μουσείο και η συνεργασία του με το ΕΜΠΟ