QUBIT -- Περιοδικό για το Διαδίκτυο

QUBIT -- Περιοδικό για το Διαδίκτυο

QUBIT -- Περιοδικό για το Διαδίκτυο

QUBIT: Περιοδικό για το διαδίκτυο, τις φανερές και τις κρυφές του πλευρές! Τεύχος 1 Τεύχος 2   To περιοδικό δημιουργήθηκε απο τους φοιτητές του Τμήματος Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού στο πλαίσιο του εργαστηρίου "Οψεις του Διαδικτύου - Κριτικές Προσεγγίσεις". Υπεύθυνος του εργαστηρίου ο Επίκουρος Καθηγητής Δημοσιογραφίας και Νέων Μέσων Παντελής Βατικιώτης.

Read more
Εναλλακτική Δημοσιογραφία

Εναλλακτική Δημοσιογραφία

Εναλλακτική Δημοσιογραφία

Η ιστοσελίδα αυτή δημιουργήθηκε από σπουδάστριες/ές του Τμήματος Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντείου Πανεπιστημίου στο πλαίσιο του Εργαστηρίου Δημοσιογραφίας XI: Εναλλακτική Δημοσιογραφία.     Το ΠσΕΔ αποσκοπεί στη μελέτη και διερεύνηση πτυχών και πεδίων άσκησης εναλλακτικής δημοσιογραφίας.   Δείτε τις ερευνητικές ασκήσεις    

Read more
------------------------- Criticism | Κείμενα

------------------------- Criticism | Κείμενα

------------------------- Criticism | Κείμενα

--------- Γράφοντας για κείμενα --------- https://criticism.gr/ Η κριτική ως ευρύτερος όρος, που υποβάλλει αμέσως τη διάθεση αντιμετώπισης ενός προϋπάρχοντος λογοτεχνικού κειμένου, έχει εξ ορισμού δύο πλευρές, αυτή του διαχωρισμού και της διάκρισης, και αυτή της αξιολόγησης και της στάθμισης. Η κριτική κατά καιρούς, και με βάση διαφορετικές απόψεις για την αξιολόγηση της λογοτεχνίας, θεωρήθηκε ο...

Read more
--------------------------- Πόλις Απολις --

--------------------------- Πόλις Απολις --

--------------------------- Πόλις Απολις --

--------- Τι είναι το Πόλις Απολις   -------- https://www.polisapolis.gr/el/ Παράγει (ακόμη) σκέψη το πανεπιστήμιο ; Η κατάφαση δεν είναι αυτονόητη κι αυτό ισχύει, κάθε φορά  που τα θεμέλια της κριτικής σκέψης υποσκάπτονται :  εδώ, στην Ελλάδα αλλά και πέραν αυτής, αλλού λιγότερο, αλλού περισσότερο και με διαφορετικούς τρόπους τρόπους κάθε φορά.  Παρόλ’αυτά το πανεπιστημιακό έργο, ίσως άνισο, δεν...

Read more
Συμμετοχή του του Εργαστηρίου Διαφήμισης και Δημ. Σχέσεων   στο Mobile World Congress 2021

Συμμετοχή του του Εργαστηρίου Διαφήμισης και Δημ. Σχέσεων στο Mobile World Congress 2021

Συμμετοχή του του Εργαστηρίου Διαφήμισης και Δημ. Σχέσεων   στο Mobile World Congress 2021

Συμμετοχή του του Εργαστηρίου Διαφήμισης και Δημοσίων Σχέσεων στην Ελληνική Αποστολή στο Mobile World Congress Barcelona 2021: https://www.mwcbarcelona.com/   28 Ιουνίου- 1 Ιουλίου 2021 με τίτλο "Connected Impact- Greece Adpats"   Το Εργαστήριο Διαφήμισης και Δημοσίων Σχέσεων- #ADandPRLAB υποστήριξε την Ελληνική Αποστολή με δύο ρόλους:     Συνεργάτης της Ελληνικής Αποστολής σε θέματα επικοινωνίας...

Read more

Αναπληρώτρια καθηγήτρια, Γκαζή Ανδρομάχη

Γνωστικό Αντικείμενο: Μουσειολογία

Η Ανδρομάχη Γκαζή είναι αναπληρώτρια καθηγήτρια μουσειολογίας στο Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού. Έχει, επίσης, διδάξει για 14 χρόνια στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και συνεργάζεται με το ΠΜΣ «Εκπαίδευση και πολιτισμός» του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου.

Στα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνονται: η ιστορία και η θεωρία των μουσείων, η πολιτισμική κληρονομιά, η πολιτιστική διαχείριση, η θεωρία και η πρακτική των εκθέσεων, το κείμενο ως ερμηνευτικό μέσο στις εκθέσεις των μουσείων, οι σπουδές μνήμης, η προφορική ιστορία και η δημόσια ιστορία & αρχαιολογία. Από το 2001 ασχολείται, επίσης, σε ερευνητικό και σε εφαρμοσμένο επίπεδο με την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών ως επικοινωνιακών και ερμηνευτικών εργαλείων στο πεδίο του πολιτισμού με έμφαση στον σχεδιασμό και την επιμέλεια παραγωγής ψηφιακών διαδραστικών εφαρμογών και βίντεο (περί τα 35 σχετικά έργα έως σήμερα), τη δημιουργία ψηφιακών εκθέσεων και τις εφαρμογές τεχνολογιών αιχμής σε αρχαιολογικούς χώρους. Έχει εκπονήσει πληθώρα μουσειολογικών μελετών, έχει οργανώσει και επιμεληθεί εκθέσεις σε μουσεία διαφόρων τύπων, και έχει, επίσης, συμμετάσχει σε αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς για την ανέγερση νέων μουσείων.

Έχει πτυχίο αρχαιολογίας από το ΑΠΘ, M.Phil. στην αρχαιολογία (κατεύθυνση: πολιτιστική διαχείριση & πρακτική μουσείων) από το Παν/μιο του Cambridge και Ph.D. στη μουσειολογία από το παν/μιο του Leicester (με υποτροφία του Ιδρύματος Ωνάση).

Ενδεικτικά ερευνητικά προγράμματα/έργα:

 • Επιστημονική υπεύθυνη στο ερευνητικό πρόγραμμα του ΕΛΙΔΕΚ (2019-2022) «Ζωντανεύοντας την Αθήνα της Επανάστασης» στο πλαίσιο της δράσης «Επιστήμη και Κοινωνία» - «200 Χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση». Το υπό εξέλιξη έργο αφορά τη δημιουργία διαδραστικής ψηφιακής εφαρμογής με στοιχεία επαυξημένης πραγματικότητας και διαδραστικές σκηνές προσομοίωσης με παιγνιώδη στοιχεία.
 • Μέλος στο ερευνητικό έργο του Ιονίου Πανεπιστημίου «Ψηφιακή πλατφόρμα ανάπτυξης εφαρμογών εκπαιδευτικού πολιτιστικού τουρισμού με τη χρήση μικτής πραγματικότητας, επαυξημένης πραγματικότητας και ψηφιοποίησης» (ΕΣΠΑ 2014-2020).
 • Συμμετοχή εκ μέρους του ΠΜΣ στην «Πολιτιστική διαχείριση» του ΕΜΠΟ στο ερευνητικό πρόγραμμα καταγραφής προφορικών μαρτυριών για το κτίριο ΦΙΞ του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης σε συνεργασία με το Τμήμα Αρχιτεκτόνων του ΕΜΠ και το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του ΕΚΠΑ (2019 - )
 • Συμμετοχή στο έργο «Υπηρεσίες ψηφιοποίησης και διαμόρφωσης υλικού για αξιοποίηση μέσω διαδικτύου» στο πλαίσιο της πράξης «Εμπλουτισμός των Ψηφιακών Συλλογών των Κινητών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και Ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος του Εθνικού Αρχείου Μνημείων» (συγχρηματοδότηση ΕΣΠΑ) (2017-18) για την ανάπτυξη πέντε ψηφιακών εκθέσεων για μνημεία και μουσεία.
 • EuNaMus – European national museums: Identity politics, the uses of the past and the European citizen (2010 - 2013), Συμμετοχή στο Υπο-πρόγραμμα Mapping and Framing Institutions (1750-1950)

Ενδεικτικές δημοσιεύσεις:

 • Gazi, A. 2020, “Heritage as obstacle; Or which view to the Acropolis?” in E. Solomon (ed.) Contested Antiquity, London, Ashgate
 • Gazi, A. 2018, “Cultural experience between the public and the private sphere – Is there a difference to the ‘public’’?” in S. Antoniadou, I. Poulios, G. Vavouranakis and P. Raouzaou (eds) 2018, Culture and Perspective: State Structures, Private Initiatives and the Public Character of Cultural Heritage, Oxford, Oxbow books
 • Gazi, A. 2018, “Writing text for museums of technology. The case of the Industrial Gas Museum in Athens”, Museum Management and Curatorship 33(1): 57-78
 • Gazi, A. 2017, “Greek museums in times of crisis” in D. Tziovas (ed.) 2017, Greece in Crisis. The Cultural Politics of Austerity, London, I.B. Tauris, 158-179
 • Νάκου, Ει. και Γκαζή, Α. (επιμ.) 2015, Η προφορική ιστορία στα μουσεία και στην εκπαίδευση, Αθήνα, νήσος
 • Μπούνια, Α. και Γκαζή, Α. (επιμ.) 2012, Εθνικά Μουσεία στη νότια Ευρώπη. Ιστορία και προοπτικές, Αθήνα, Καλειδοσκόπιο

Ενδεικτικές συνεργασίες:

Μουσείο Ορυκτών και Πετρωμάτων, ΕΑΓΜΕ / Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης / Μέγαρο Μουσικής Αθηνών / Εθνικό Ιστορικό Μουσείο / Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων / Στέγη Ιδρύματος Ωνάση / Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου / Βυζαντινό & Χριστιανικό Μουσείο / Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης / Νομισματικό Μουσείο /  Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού / Αρχαιολογικό Μουσείο Αρχαίας Ολυμπίας / Αρχαιολογικό Μουσείο Αρχαίας Μεσσήνης / Αρχαιολογικό Μουσείο στη Μάα-Παλαιόκαστρο (Κύπρος) / Αρχαιολογικός χώρος Πάφου (UNESCO World Heritage List, Κύπρος)

 

Γραφείο: Δ16, Νέο Κτήριο, Τηλέφωνο: 210-9201739, E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 


Το Βιοτεχνικό Βιομηχανικό Εκπαιδευτικό Μουσείο και η συνεργασία του με το ΕΜΠΟ


Επικοινωνία - Contact

e-mail: emme@panteion.gr

 

Τηλ.: - 210-920 1431 Κονίδη Νίκη, 
  εξυπηρέτηση προπτυχιακών φοιτητών
 - 210-920 1428 Θεοδώρου Βασιλική,
  εξυπηρέτηση μετ. φοιτητών και υποψ. διδακτόρων
 - 210-920 1064 Καραλής Δημήτρης, 
  Αναπληρωτής Προϊστάμενος 


Ώρες εξυπηρέτησης φοιτητών στη Γραμματεία του Τμήματος [2ος όροφος παλαιού κτηρίου]:
                     
κάθε Τρίτη 10:00 - 13:00

Για πιστοποιητικά, βεβαιώσεις κ.λπ., οι φοιτητές/τριες μπορούν να εξυπηρετούνται από το Κ.Ε.ΦΟΙ. (Κέντρο Εξυπηρέτησης Φοιτητών) στο αίθριο του Νέου Κτηρίου, το οποίο λειτουργεί καθημερινά από 9.30' – 13.30'