Αθανάσιος Κονταξής Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΔΙΠ)

Γνωστικό αντικείμενο: Πληροφορική με έμφαση στην Επικοινωνία, την Εκπαίδευση και τον Πολιτισμό

Ο Αθανάσιος Κονταξής έχει πολύχρονη εμπειρία ως στέλεχος της εκπαίδευσης (Σχολικός Σύμβουλος 2003-2017). Οι βασικές του σπουδές είναι Μηχανολόγος Μηχανικός ΑΠΘ (ΑΠΘ - 1982).
Το 2001 ολοκλήρωσε τη διδακτορική του διατριβή στο Πάντειο (Τμήμα ΕΜΜΕ) με θέμα: «Αξιολόγηση και Βελτιστοποίηση Υπηρεσιών Πληροφόρησης και συνέπειές τους».
Έχει συμμετάσχει ως διοργανωτής και επιμορφωτής σε πλήθος δραστηριοτήτων σχετικά με θέματα εκπαίδευσης, τεχνικής και επιστημονικής πληροφόρησης και ψηφιακών μέσων. Επίσης έχει συμβάλει στο σχεδιασμό και στην έκδοση – υλοποίηση παραδοσιακών και ηλεκτρονικών μέσων, ιδιαιτέρως με τεχνολογικό και επιχειρηματικό περιεχόμενο.
Στα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνονται παιδαγωγικά θέματα και θέματα σχετικά με την επικοινωνία της επιστήμης και της τεχνολογίας (scientific & technical communication).

Τηλέφωνο: 210-9201742, E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ωρες επικοινωνίας με φοιτητές: Τρίτη 14.00 -15.00 & Πέμπτη 15.00-16.00 Εργαστήριο Α3 (γυάλινο κτίριο)