Πολιτική Κοινωνιολογία - Πολιτική Επικοινωνία

Ανακοίνωση

Αθήνα, 3 Σεπτεμβρίου 2018

Ανακοινώνεται στους φοιτητές του Τμήματος Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού ότι οι εξ’ αναβολής εξετάσεις της επαναληπτικής εξεταστικής του Σεπτεμβρίου (3/9/2018 και 4/9/2018) για τα μαθήματα της Αναπλ. Καθηγήτριας Μ. Ψύλλα θα διεξαχθούν ως εξής:

  1. Πολιτική Κοινωνιολογία, ΚΩΔ. 410005, Γ΄ Εξαμήνου 
    Τετάρτη 5/9/2018, ώρα 10:00-12:00 στο Γρ. Δ15

  2. Πολιτική Επικοινωνία, ΚΩΔ. 410185, ΣΤ΄ Εξαμήνου
    Τρίτη 11/9/2018, ώρα 13:00-15:00 στο Γρ. Δ15