Υποδοχή φοιτητών της Κατεύθυνσης Πολιτιστική Διαχείριση του ΠΜΣ Πολιτιστική Διαχείριση, Επικοινωνία και Μέσα

Υποδοχή φοιτητών της Κατεύθυνσης Πολιτιστική Διαχείριση του ΠΜΣ Πολιτιστική Διαχείριση, Επικοινωνία και Μέσα

Τη Δευτέρα 15/10 στις 14:00 στην αίθουσα Δ1 (4ος όροφος Νέου Κτιρίου)

οι διδάσκοντες/ουσες της κατεύθυνσης Πολιτιστική Διαχείριση υποδεχόμαστε τους φετινούς μεταπτυχιακούς φοιτητές/τριες της κατεύθυνσης.

Θα παρουσιαστούν το πρόγραμμα σπουδών (PDF) και η δομή της κατεύθυνσης.