Δημιουργία ομάδας στο facebook για τους πρωτοετείς

Σας ενημερώνουμε ότι δημιουργήθηκε ομάδα στο facebook για τους πρωτοετείς φοιτητές του ακαδημαϊκού έτους 2018-19 και τους καθηγητές τους. Σκοπός της Ομάδας είναι η ενημέρωση, η επικοινωνία και η συνεργασία για θέματα σπουδών.

Εγγραφείτε στη διεύθυνση https://www.facebook.com/groups/261353611186170/

Θα έχουμε άμεση ενημέρωση για τις εξελίξεις στα μαθήματα, για έκτακτες αλλαγές, για σημαντικές δραστηριότητες στο τμήμα μας. Επίσης θα ρωτάμε πράγματα που δεν καταλάβαμε ή ξεχάσαμε και οι καθηγητές θα παρεμβαίνουν εκεί  που δεν θα μπορούν να μας απαντήσουν οι υπόλοιποι... Θα συνεργαζόμαστε και σιγά σιγά θα κάνουμε την αρχή για να γίνουμε μια δημιουργική ομάδα!