Παρουσίαση της συνεργασίας του ΠΜΣ 15 Σεπτ. 2018

Παρουσίαση της συνεργασίας του ΠΜΣ στην «Πολιτιστική διαχείριση» με το Βιομηχανικό Βιοτεχνικό Εκπαιδευτικό Μουσείο Λαυρίου για την

καταγραφή προφορικών μαρτυριών πρώην εργαζομένων στη Γαλλική Εταιρεία Μεταλλείων Λαυρίου,

προβολή της ταινίας που δημιούργησαν οι φοιτητές από το πρόγραμμα, 15 Σεπτ. 2018, Τεχνολογικό Πάρκο Λαυρίου, αίθουσα Μουσείο, 18:30

Η εκδήλωση θα φωτογραφηθεί ή θα γίνει βιντεοσκόπηση και οι φωτογραφίες πιθανόν να αναρτηθούν στο website του Τμήματος και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για την προβολή της