Προκήρυξη Υποτροφίας "Δήμητρα Φιλίππου"

Για την εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής στις Πολιτισμικές Σπουδές

Πάντειο Πανεπιστήμιο - Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού

Ως επιστημονικό πεδίο της Υποτροφίας ορίζονται οι Πολιτισμικές Σπουδές (Cultural Studies) με έμφαση σε θέματα που αφορούν τη νεότερη και σύγχρονη Ελλάδα. Η διάρκεια της Υποτροφίας είναι μέχρι τρία έτη.

Προϋποθέσεις για την Υποβολή Υποψηφιότητας

Α. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου (ελάχιστος βαθμός πτυχίου : οκτώ) και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (Μaster) με Άριστα από πανεπιστήμια της Ελλάδας ή του εξωτερικού, αναγνωρισμένης ισοτιμίας στην Ελλάδα, σε γνωστικά αντικείμενα που αντιστοιχούν στα προγράμματα σπουδών των ακόλουθων Σχολών και τμημάτων : Φιλοσοφική Σχολή (Τμήματα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Τμήματα Φιλολογίας, Τμήματα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής, Ψυχολογίας), Τμήματα Μέσων, Επικοινωνίας και Πολιτισμού, Τμήματα Κοινωνιολογίας, Τμήματα Κοινωνικής ανθρωπολογίας, Τμήματα Πολιτικών Επιστημών, Τμήματα Πολιτισμικής Διαχείρησης, τμήματα Αρχιτεκτονικής.


Β. Οι υποψήφιοι θα πρέπει είτε να είναι ήδη εγγεγραμμένοι ως υποψήφιοι διδάκτορες στο Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντείου Πανεπιστημίου, είτε (και εφόσον λάβουν την υποτροφία) να γίνoυν δεκτοί από τη Γενική Συνέλευση του ίδιου τμήματος, ως υποψήφιοι διδάκτορες, σύμφωνα με τον κανονισμό της Γενικής Συνέλευσης.


Γ. Ξένες γλώσσες : γνώση δύο ξένων γλωσσών (σε επίπεδο C1 και C2)

 

Υποβολή Υποψηφιοτήτων:

  1. Ο φάκελλος των υποψηφίων περιλαμβάνει : α. Αντίγραφο πτυχίου και μεταπτυχιακού τίτλου β. Αντίγραφο πτυχίων ξένων γλωσσών γ. Βιογραφικό Σημείωμα δ. Ερευνητική Πρόταση με ενδεικτική βιβλιογραφία (έως 2000 λέξεις) ε. την Διπλωματική εργασία (Master) και τυχόν δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά.
    ΠΡΟΣΟΧΗ : η διπλωματική εργασία και τυχον δημοσιεύσεις αποστέλλονται ΜΟΝΟΝ ηλεκτρονικά.
  2. Οι φάκελλοι των υποψηφίων που δεν πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις δεν θα εξετάζονται.
  3. Oι φάκελοι των υποψηφιοτήτων (πλην της διπλωματικής και των δημοσιεύσεων) κατατίθενται ή αποστέλλονται στη Γραμματεία του τμήματος Μέσων, Επικοινωνίας και Πολιτισμού ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ή This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  4. Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή υποψηφιότητας : 31 Ιουλίου 2019

Αξιολόγηση 

Η επιτροπή αξιολόγησης αποτελείται από δύο (2) μέλη ΔΕΠ του τμήματος Ε.Μ.ΠΟ., τεσσερα (4) εξωτερικά μέλη και έναν (1) εκπρόσωπο της εταιρίας ELBISCO.
Η επιτροπή αξιολόγησης κρίνει τις υποψηφιότητες (αφού μελετήσει τους φακέλους των υποψηφίων και τους καλέσει σε προφορική συνέντευξη). Στην περίπτωση κατά την οποίο ο αριθμός των υποψηφιοτήτων είναι μεγάλος, η επιτροπή αξιολόγησης δικαιούται να προχωρήσει σε συνεντεύξεις βάσει short listing. Η ημερομηνία της προφορικής συνέντευξης θα ανακοινωθεί στις αρχές Σεπτεμβρίου. Για την τριετία 2019-2022 θα δοθεί μία υποτροφία.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υποτροφία, μπορείτε να ανατρέξετε στην αντίστοιχη ιστοσελίδα του Τμήματος Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού