Μεταπτυχιακές Σπουδές Νέα Μέσα και Δημοσιογραφία

 

  • Ανακοινώσεις 
  • Εσωτερικός Κανονισμός
  • Πρόγραμμα Σπουδών
  • Πρόγραμμα Διδασκαλίας
  • Διδάσκοντες
  • Δομή
  • Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκού Έτους 2017 – 2018
  • Ώρες Υποδοχής Φοιτητών
  • Πρόταση εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας