Εισαγωγικές Εξετάσεις ΠΜΣ

Σας ενημερώνουμε ότι οι εισαγωγικές εξετάσεις για το ΠΜΣ «Πολιτιστική Διαχείριση, Επικοινωνία και Μέσα» θα πραγματοποιηθούν

το Σάββατο 15 Σεπτεμβρίου 2018 ως εξής :

α) Οι υποψήφιοι για την κατεύθυνση «Πολιτιστική Διαχείριση» θα εξετασθούν στην αίθουσα Αμφιθέατρο Σ. ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑ από 10:00-14:00.

β) Οι υποψήφιοι για την κατεύθυνση «Επικοινωνία και Ρητορική των Μέσων» θα εξετασθούν στην αίθουσα Β5.1 από 10:00-14:00.

γ) Οι υποψήφιοι για την κατεύθυνση «Κοινωνία της Πληροφορίας Μέσα και Τεχνολογία» θα εξετασθούν στην αίθουσα Α2 από 10:00-14:00.

Από την Γραμματεία του Τμήματος