Αναβολή Εκλογών Διευθυντών Τομέων

Αναβάλλονται οι Εκλογές Διευθυντών Τομέων του Τμήματος Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού, για την ανάδειξη Διευθυντών Τομέων στο Επικοινωνίας, Μέσων και
Πολιτισμού της Σχολής Διεθνών Σπουδών, Επικοινωνίας και Πολιτισμού του Παντείου Πανεπιστημίου για το χρονικό διάστημα από 1-12-2018 έως 30-11-2019.

Έγγραφο PDF Αναβολής Εκλογών Αρ. πρωτ. : 1913


Προκήρυξη Εκλογών Διευθυντών Τομέων

Παρασκευή 5 Οκτωβρίου 2018 - 10:00- 14:00 μ.μ.

Για την ανάδειξη Διευθυντών Τομέων στο Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού της Σχολής Διεθνών Σπουδών, Επικοινωνίας και Πολιτισμού του Παντείου Πανεπιστημίου για το χρονικό διάστημα από 1-12-2018 έως 30-11-2019
και Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (έως τη Δευτέρα 10 Σεπτεμβρίου 2018)

Αναλυτικά: PDF