Τιμητική Διάκριση για τον διδάσκοντα Dr. Stavros Kaperonis με το Best Paper Award

Το βραβείο καλύτερου άρθρου (Best paper award) απονεμήθηκε στον κκ Dr. Stavros Kaperonis (ΕΔΙΠ του Τμήματος Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού) και τους Dimitris Kardaras (Επίκουρο Καθηγητή του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΟΠΑ), Stavroula Barbounaki (Merchant Marine Academy of Aspropyrgos) και Ilias Petrounias (University of Manchester), για το άρθρο τους:

"An Approach to Web Adaptation by Modelling User Interests Using TF-IDF: A Feature Selection and Multi-criteria Approach Using AHP"

το οποίο παρουσιάστηκε στο διεθνές συνέδριο, The Thirteenth International Multi-Conference on Computing in the Global Information Technology, HUSO 2018, June 24-28, 2018 - Venice, Italy.