Ανάδειξη εκπροσώπων στη Γενική Συνέλευση της Σχολής και στην Κοσμητεία

Έγγραφο προς τους Συλλόγους των προπτυχιακών φοιτητών, των μεταπτυχιακών φοιτητών και των υποψηφίων διδακτόρων με θέμα την ανάδειξη εκπροσώπων στη Γενική Συνέλευση της Σχολής και στην Κοσμητεία. Κατεβάστε το ΕΔΩ .pdf