Μούλιος Παύλος - Moulios Pavlos

Η γένεση της καταναλωτικής κουλτούρας στην Ελλάδα της δεκαετίας του 1950

Υποτροφία Ελληνικού Πολιτισμού Δήμητρας Φιλίππου-Elbisco

Γεννημένος στον Πειραιά το 1983, είναι απόφοιτος του τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (κατεύθυνση Ιστορίας) και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (ΜPhil) στον διαπολιτισμικό διάλογο Η.Π.Α-Ελλάδας κατά τη δεκαετία του 1950, του τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας (Ι.Α.Κ.Α.-Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας).
Από το 2013 εκπονεί διδακτορική διατριβή με θέμα «Η γένεση της καταναλωτικής κουλτούρας στην Ελλάδα της δεκαετίας του 1950» με επιβλέπουσα την Επίκουρη Καθηγήτρια Χρυσάνθη Αυλάμη. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα άπτονται των τομέων της ιστορίας του καταναλωτισμού, της σύγχρονης ελληνικής πολιτισμικής ιστορίας, της λαϊκής κουλτούρας, του πολιτισμικού διαλόγου ανάμεσα στις Η.Π.Α. και την Ελλάδα κ.α. Έχει συμμετοχές και εισηγήσεις σε συνέδρια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό [Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας - Πανεπιστήμιο Ρεθύμνου, European University Institute (Florence), International Visual Sociology Association (Tinos, Greece), Association Francaise D’Etudes Americaines (Toulouse) κ.α] καθώς και δημοσιεύσεις στον ημερήσιο και περιοδικό Τύπο. Από το 2016 είναι συνιδρυτής και ενεργό μέλος του ηλεκτρονικού περιοδικού Πόλις- Άπολις. To 2014 μέσω του προγράμματος Erasmus Placement εργάστηκε στο τμήμα Medieval and Modern Languages του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, ενώ από το φθινόπωρο του ίδιου έτους έως και σήμερα επικουρεί στην διδασκαλία του μαθήματος της Εισαγωγής στην Σύγχρονη Ευρωπαϊκή Ιστορία του τμήματος με διδάσκουσα την Επικ. Καθηγήτρια Χρυσάνθη Αυλάμη. Από το 2016 είναι υπότροφος της υποτροφίας Ελληνικού Πολιτισμού Δήμητρας Φιλίππου-Elbisco για την ολοκλήρωση της διατριβής του.


This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Moulios Pavlos

The birth of consumer culture in the Greek 1950's

Was born in Piraeus in 1983 and he is historian in contemporary history and culture. In 2005 he graduated from the Department of History and Archaeology (Faculty of Philosophy) of the National University of Athens and a year after he started his postgraduate studies (MPhil) in interdisciplinary studies in History and Social Anthropology in the department of History, Archaeology and Social Anthropology (I.A.K.A.) of University of Thessaly. His thesis, entitled Aspects of U.S.A in 1950's in the travel texts of G. Theotokas, H. Venezis and M. Karagatsis: An attempt of transatlantic cultural dialogue, was published by Enastron Publications in 2010.
In 2013, he started his doctoral research in the department of Communication, Media and Culture (Panteion University) on "
The birth of consumer culture in the Greek 1950's" under the supervision of Assistant Professor Chryssanthi Avlami. His research interests lie in the fields of history of consumerism in postwar Greece, of the cultural dialogue among the US and Greece, of popular culture in contemporary Greece etc.
During his research has participated in plenty of conferences in Greece and abroad [History and Archaeology - University of Rethymno, European University Institute (Florence), International Visual Sociology Association (Tinos, Greece), Association Francaise D'Etudes Americaines (Toulouse), etc.] and his articles and book reviews has been published in Greek magazines and newspapers. From 2016 is active member of the editorial team of the web Journal Polis-Apolis.
In 2014, through the Erasmus Placement exchange program worked in the Faculty of Medieval and Modern Languages of the University of Oxford and from the fall of the same year until now is teaching assistant in the course of Introduction to Modern European History under the supervision of Ass. Professor Chryssanthi Avlami. Since 2016, in the terms of his PhD research, is scholar of Dimitra Filippou Scholarship for the Greek Cultural Studies.