Κάπος Παναγιώτης - Kapos Panagiotis

Η ψηφιακή μετάβαση της εκδοτικής βιομηχανίας βιβλίου στο νέο οικοσύστημα δικτύωσης: η ελληνική περίπτωση.

Ο Παναγιώτης Κάπος γεννήθηκε στην Αθήνα. Σπούδασε Κλασική Φιλολογία στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (MSc) στη “Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων”, της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.
Δραστηριοποιείται επαγγελματικά στον τομέα των εκδόσεων βιβλίου, της πολιτιστικής διαχείρισης και επικοινωνίας. Το 2014 ίδρυσε την εταιρεία εκδόσεων βιβλίων, πολιτιστικής επικοινωνίας και υπηρεσιών σχεδιασμού και ανάπτυξης τεχνολογιών της πληροφορίας για εφαρμογές Creative Force / Oasis Publications.
Αυτή την περίοδο εκπονεί τη διδακτορική του διατριβή στο τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντείου Πανεπιστημίου με θέμα «Η ψηφιακή μετάβαση της εκδοτικής βιομηχανίας βιβλίου στο νέο οικοσύστημα δικτύωσης: η ελληνική περίπτωση» με επιβλέπoντα τον Καθηγητή Νίκο Λέανδρο. Το ερευνητικό του ενδιαφέρον εστιάζεται στην ψηφιακή μετάβαση της εκδοτικής βιομηχανίας του βιβλίου και στην αλλαγή παραδείγματος που αντιμετωπίζει (νέα επιχειρηματικά, εκδοτικά και επικοινωνιακά μοντέλα, η αλυσίδα αξίας σε δίκτυο αξίας κ.λπ.).
Έχει λάβει μέρος σε πολλά συνέδρια για τις Πολιτιστικές και Δημιουργικές βιομηχανίες ενώ έρευνες και άρθρα του για το βιβλίο, την αναγνωστική δραστηριότητα, το πολιτιστικό φαινόμενο και τη δημιουργική οικονομία έχουν δημοσιευθεί σε έντυπα και ηλεκτρονικά ΜΜΕ, σε διεθνείς εκθέσεις, επιστημονικά περιοδικά και βιβλία.


This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Panagiotis Kapos

The digital transition of the book publishing industry to the new networking ecosystem: the Greek case.

Panagiotis Kapos was born in Athens. He studied Classical Philology at the Faculty of Philosophy at the University of Ioannina and he holds a master's degree (MSc) in Cultural Organisations Management from the Hellenic Open University.
He is professionally active in publishing books and in the cultural management and communication. In 2014 he founded Creative Force / Oasis Publications, a publishing and cultural communication’s company which publishes books and offers services for the designing and the development of applied information technology.
He is currently working on his PhD thesis in the Department of Communication, Media and Culture at Panteion University of Social and Political Sciences. The topic of his dissertation is “The digital transition of the book publishing industry to the new networking ecosystem: the Greek case” under the supervision of Professor Nikos Leandros. His research interests lie in the fields of digital transition of the book publishing industry (new business, publishing and communication models, value chains to value networks etc).
He has participated in many conferences on Cultural and Creative industries while his researches and articles about the book, the reading activity, the cultural phenomenon and the creative economy have been published in printed and electronic media, in international fairs, scientific journals and books.