Μητρόπουλος Πάνος - Mitropoulos Panos

Η διακίνηση πολιτιστικών αγαθών μεταξύ Ελλάδας και Γερμανίας: μια νομική και πολιτική προσέγγιση

Ο Πάνος Μητρόπουλος είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και των προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών Διεθνούς Δικαίου & Διπλωματικών Σπουδών (Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών) και Πολιτιστικής Διαχείρισης (Τμήμα Επικοινωνίας, ΜΜΕ και Πολιτισμού) του Παντείου Πανεπιστημίου. Εργάζεται στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης. Εκπονεί διδακτορική διατριβή με θέμα τις ελληνογερμανικές πολιτιστικές σχέσεις σχετικά με την προστασία πολιτιστικών αγαθών, υπό την επίβλεψη της επίκουρης καθηγήτριας κας Ανδρομάχης Γκαζή.


This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Transfer of cultural goods between Greece and Germany: a legal and political approach

Panos Mitropoulos graduated from the Law School of the University of Athens. He also holds two master’s degrees in International Law & Diplomatic Studies and in Cultural Management (Panteion University). He works for the General Secretariat of Information at the Ministry of Digital Policy, Telecommunications and Media. His doctoral research, under the supervision of assistant professor Andromache Gazi, focuses on the cultural relations between Greece and Germany in the light of the protection of cultural goods.