Δημήτρης Β. Βαγιανός - Dimitris V. Vagianos

Η πολιτική σημασία της διαμαρτυρίας των Αγανακτισμένων και η επικοινωνιακή της εννοιοδότηση

Ο Δημήτρης Β. Βαγιανός γεννήθηκε στην Αθήνα. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (MSc) του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης & Ιστορίας του Παντείου Πανεπιστημίου. Εκπονεί Διδακτορική Διατριβή με θέμα «Η πολιτική σημασία της διαμαρτυρίας των Αγανακτισμένων και η επικοινωνιακή της εννοιοδότηση» στο Τμήμα Επικοινωνίας Μέσων και Πολιτισμού του Παντείου Πανεπιστημίου με επιβλέπουσα την Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Μαριάννα Ψύλλα. Εργάζεται ως Υπεύθυνος Επικοινωνίας, Διεθνών & Δημοσίων Σχέσεων στον Δήμο Βύρωνα.

The political significance of the Indignant’s protest and its communicative meaning

Dimitris V. Vagianos was born in Athens. He’s a holder of a master degree (MSc) from Panteion University, Department of Political Science and History. He is currently working on his PhD thesis in the Department of Communication, Media and Culture at Panteion University of Social and Political Sciences. His doctoral thesis titled «The political significance of the Indignant’s protest and its communicative meaning» under the supervision of Associate Professor Marianna Psilla. He is employed as a Communication, International and Public Relations Manager in the Municipality of Vironas.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.