Πέππα Ματίνα

«Η συμβολή των νέων μέσων επικοινωνίας στην εξέλιξη των σύγχρονων κοινωνικών κινημάτων»

Η Ματίνα γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αθήνα, όπου ζει και εργάζεται ως εκπαιδευτικός στην μεταλυκειακή και ιδιωτική τριτοβάθμια εκπαίδευση. Σπούδασε στο τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών επιστημών. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου MA, Information and Communication Sciences με ειδίκευση στην επιχειρησιακή επικοινωνία και τα ψηφιακά μέσα (Business Communication and Digital Media), από το πανεπιστήμιο Tilburg, της Ολλανδίας. Αυτήν την περίοδο ολοκληρώνει τη διδακτορική της διατριβή με θέμα «Η συμβολή των νέων μέσων επικοινωνίας στην εξέλιξη των σύγχρονων κοινωνικών κινημάτων» με επιβλέπουσα την επίκουρη καθηγήτρια Βώβου Ιωάννα. Μέρος της έρευνάς της παρουσιάστηκε και δημοσιεύθηκε στα πρακτικά του 4ου Διεθνούς συνεδρίου του Ινστιτούτου Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, «Δημοκρατία, δικαιώματα και ανισότητες στην εποχή της κρίσης. Προκλήσεις στο χώρο της έρευνας και της εκπαίδευσης». Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την ανάλυση διαφόρων μορφών διαμεσολαβημένης επικοινωνίας, εστιάζοντας στα πεδία της εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης, της επιχειρησιακής ενδοεταιρικής επικοινωνίας, καθώς και της πολιτικής επικοινωνίας. Έχει συμμετοχές ως εισηγήτρια σε διεθνή και τοπικά συνέδρια και δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων.

Είναι μέλος της οργανωτικής επιτροπής για τη διοργάνωση του διεθνούς επιστημονικού συνεδρίου «The creative contagion. Media, Industries, Storytelling, communities» που έγινε στην Αθήνα στις 17-19 Οκτωβρίου 2018. Από τον Ιούλιο του 2018 είναι επίτιμο μέλος της Ακαδημίας για την Παγκόσμια Επιχειρησιακή, Εμπορική και Διοικητική Ανάπτυξη (S.M.A.W.B). Τέλος, από τον Σεπτέμβριο του 2016 είναι συνεργάτης στο Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντείου Πανεπιστημίου, διδάσκοντας στο μάθημα «Εισαγωγή στις Σπουδές των Μέσων» και οργανώνοντας το επικουρικό σεμινάριο του μαθήματος σχετικά με τη μελέτη των ΜΜΕ και τη μέθοδο της επιτόπιας παρατήρησης των οργανισμών των ΜΜΕ.

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.