Τριανταφύλλου Σωτήρης - Triantafyllou Sotiris

Η αναδιάρθρωση της βιομηχανίας των Μέσων και οι μεταβαλλόμενες συνθήκες εργασίας των δημοσιογράφων. Η περίπτωση του ελληνικού Τύπου.

Ο Σωτήρης Τριανταφύλλου είναι επαγγελματίας δημοσιογράφος από το 1992. Διετέλεσε πρόεδρος του Πανελλήνιου Συνδέσμου Αθλητικού Τύπου (2012-2018) και από το 2017 είναι μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αθλητικών Συντακτών. Είναι εργαστηριακό συνεργάτης στο τμήμα Πληροφορικής και ΜΜΕ του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας και την περίοδο αυτή εκπονεί τη διδακτορική του διατριβή με θέμα «Η αναδιάρθρωση της βιομηχανίας των Μέσων και οι μεταβαλλόμενες συνθήκες εργασίας των δημοσιογράφων. Η περίπτωση του ελληνικού Τύπου» και επιβλέποντα τον αναπληρωτή πρυτάνεως Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Καθηγητή Νίκο Λέανδρο.


Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Restructuring of the media industry and changing working conditions of journalists. The case of the Greek press.

Sotiris Triantafillou has been a professional journalist since 1992. He has been chairman of the Greek Sports Press Association (2012-2018) and since 2017 is a member of the Executive Committee of the European Union of Sports Journalists. He is a laboratory associate in the Department of Informatics and Mass Media of TEI of Western Greece and he is currently working on his Ph.D. thesis “The Restructuring of the Media Industry and the Changing Working Conditions of Journalists. The Case of the Greek Press” under the supervision of Deputy Head of Economic Planning and Development Professor Nikos Leandros.