Στάμου Μιχαήλ- Stamou Michael

«Ο ρόλος των ΜΜΕ της ΠΓΔΜ στο ζήτημα της ονομασίας μετά τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στο Βουκουρέστι»

Ο Μιχάλης Στάμου ασκεί το επάγγελμα του δημοσιογράφου από το 1985 και είναι μέλος της ΕΣΗΕΑ.
Έχει αποκτήσει πτυχίο και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων από το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο.
Εργάζεται στo υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, ενώ έχει υπηρετήσει ως ακόλουθος Τύπου στο Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας της ελληνικής πρεσβείας στη Λισσαβώνα και στο Γραφείο Συνδέσμου της Ελληνικής Δημοκρατίας στα Σκόπια.
Εκπονεί τη διδακτορική του διατριβή «Ο ρόλος των ΜΜΕ της ΠΓΔΜ στο ζήτημα της ονομασίας μετά τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στο Βουκουρέστι», υπό την επίβλεψη του προέδρου του τμήματος Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού, Kαθηγητή Νίκου Μπακουνάκη.

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

«The role of Media of FYROM in the name after the Summit of NATO in Bucharest»

Michalis Stamou has been a journalist since 1985 and is a member of the Journalists’ Union of Athens Daily Newspapers.
He’s a holder of Bachelor's degree and Master’s degree in Business Administration (MBA) from the Hellenic Open University.
He has been working at the Ministry of Digital Policy, Telecommunications and Information and has served as Press Attaché at the Press and Communication Office of the Greek Embassy in Lisbon and the Liaison Office of Greece in Skopje.
He is preparing his Ph.D. thesis "The role of media of FYROM in the name issue after the NATO Summit in Bucharest", under the supervision of the president of the Department of Communication, Media and Culture, Professor Nikos Bakounakis.