Ηρώ Νικολακέα - Iro Nikolakea

«Βιώσιμη ανάπτυξη των μουσείων: ο πολιτιστικός άξονας της Λεωφόρου Συγγρού»

Η Ηρώ Νικολακέα είναι Αρχιτέκτων με σπουδές στο Victoria University of Manchester, στην AA School of Architecture, London και στο Oxford Brookes University.

Εργάζεται ως Αρχιτέκτων από το 1989 στο Λονδίνο και την Αθήνα. Στο Λονδίνο, ως μέλος του αρχιτεκτονικού γραφείου DEGW, ασχολήθηκε με το σχεδιασμό γραφείων και χώρων εργασίας στην Μεγάλη Βρετανία και την Ευρώπη, ενώ στην Αθήνα, ως επικεφαλής του αρχιτεκτονικού γραφείου IN Architects, με την μελέτη και επίβλεψη κτιρίων γραφείων, κατοικιών, ξενοδοχείων, οικιστικών συνόλων, πολιτιστικών κέντρων και μουσείων όπως επίσης με την προστασία, αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων και παραδοσιακών κτιρίων.

Από το 2002, εργάζεται στο Υπουργείο Πολιτισμού ως επικεφαλής Αρχιτέκτων των αρχαιολογικών χώρων Μυκηνών και Διρού ενώ από 2016, είναι Υπεύθυνη Παραγωγής Εκθέσεων και Πολιτιστικών Εκδηλώσεων του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης στην Αθήνα. Μεταξύ άλλων, ήταν υπεύθυνη του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού της έκθεσης «Το ΕΜΣΤ στην documenta 14. ΑΝΤΙΔΩΡΟΝ. Η Συλλογή του ΕΜΣΤ», στο Fridericianum, Kassel, το 2017, καθώς της πρώτης περιοδικής έκθεσης του ΕΜΣΤ στο νέο κτήριο ΦΙΧ, με τίτλο «Κρίσιμοι Διάλογοι: Αθήνα-Αμβέρσα» το 2016.

Είναι υποψήφια Διδάκτωρ στο Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντείου Πανεπιστημίου στο πεδίο της βιώσιμης ανάπτυξης των μουσείων, με θέμα τον πολιτιστικό άξονα της Λεωφόρου Συγγρού με επιβλέποντα τον Καθηγητή Νίκο Λέανδρο.


e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Συνέδριο: Το Δίκτυο Συγγρού στο Πάντειο, 78 Νοεμβρίου 2018

Η Αναπτυξιακή Στρατηγική της Περιοχής και ο Πολιτιστικός Άξονας της Συγγρού


“The sustainable museum development: the Cultural Axis of Syngrou Avenue”

Iro Nikolakea is an Architect with studies at Victoria University of Manchester, AA School of Architecture, London and Oxford Brookes University

She has been working as an Architect since 1989 in London and Athens.
In London, as a member of the DEGW architectural studio, she was occupied with the design of offices and workplaces in Great Britain and Europe, while in Athens, as the head of architectural office IN Architects, with the study and supervision of office, residential and touristic buildings, housing settlements, cultural centers and museums as well as the protection, preservation and enhancement of monuments and traditional buildings.

Since 2002, she has been working at the Hellenic Ministry of Culture as Head Architect in the Archaeological sites of Mycenae and Diros, and since 2016 he is Head of Production of Exhibitions and Cultural Events at the National Museum of Contemporary Art in Athens. Among other events, she was responsible for the architectural design of the exhibition "The EMST in documenta 14. ANTIDORON. The EMST Collection "at Fridericianum, Kassel in 2017, as well as for the first periodic EMST exhibition in the FIX Building entitled "Urgent Conversations: Athens-Antwerp" in 2016.

She is currently working on her PhD thesis in the Department of Communication, Media and Culture at Panteion University of Social and Political Sciences in the in the thematic field of the sustainable museum development: the Cultural Axis of Syngrou Avenue, under the supervision of Professor Nikos Leandros